Wczytuję stronę...
Proszę czekać

Zintegrowany System Usług dla Nauki
Obsługa Strumieni Finansowania

Ważne informacje


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 1 października 2018 roku wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem wejścia w życie ww.  ustawy traci moc m. in. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia szczegółowe informacje w sprawie terminów naborów wniosków do strumieni finansowania nauki, ogłoszonych na podstawie ww. ustawy o zasadach finansowania nauki:
 1. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe i zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – zgodnie z dotychczasowymi przepisami wniosek był składany w terminie od 1 do 31 października. W nowej ustawie nie przewiduje się wymogu składania wniosku o przyznanie ww. środków – jej wejście w życie z dniem 1 października 2018 r. spowoduje, że nabór wniosków o przyznanie ww. środków nie zostanie uruchomiony;
 2. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego – wnioski złożone do 15 września 2018 r. będą rozpatrywane;
 3. Wniosek o przyznanie dotacji na zapewnienie dostępu do informacji naukowej – postępowania wszczęte wnioskami złożonymi do 15 września 2018 r. i nierozpatrzonymi do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone;
 4. Wniosek o przyznanie dotacji na restrukturyzację – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2018 r. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone;
 5. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki – wnioski złożone do 15 września 2018 r. będą rozpatrywane;
 6. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego z tytułu zdarzenia losowego – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone;
 7. Wniosek o zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego – do dnia 31 grudnia 2018 r. wnioski będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone, dlatego też – z uwagi na konieczność zaopiniowania wniosku przez zespół specjalistyczny - wniosek powinien zostać złożony odpowiednio wcześniej;
 8. Wniosek o przyznanie środków na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych;
 9. Wniosek „Granty na granty: promocja jakości II” - wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych;
 10. Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania w sprawie wniosków złożonych po 30 września 2018 r. zostaną umorzone;
 11. Wnioski o finansowanie projektu w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – rozpatrywane na zasadach dotychczasowych;
 12. Wnioski na inwestycję budowlaną lub inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej - złożone do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2018 r. Do niezakończonych postępowań stosuje się przepisy nowej ustawy;
 13. Wnioski na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo – badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą - złożone do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2018 r. Do niezakończonych postępowań stosuje się przepisy nowej ustawy;
 14. Wnioski na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą - złożone do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2018 r. Do niezakończonych postępowań stosuje się przepisy nowej ustawy;
 15. Wniosek do konkursu w ramach programu pod nazwą „DIALOG” - wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.

System ZSUN/OSF przeznaczony jest do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do:

 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Narodowego Centrum Nauki
 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Kontakt merytoryczny

rozwiń sekcję klikając w nagłówek

Departament Nauki
rozwiń sekcję klikając w nagłówek
(22) 50 17 843
(22) 50 17 840
(22) 52 92 493
(22) 52 92 458
+48 (22) 52 92 490
+48 (22) 52 92 454
+48 (22) 52 92 490
+48 (22) 52 92 380
+48 (22) 52 92 452
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni
oraz jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
   +48 (22) 50-17-860
   +48 (22) 52-92-425
• instytuty badawcze
   +48 (22) 52-92-344
+48 (22) 52-92-344
+48 (22) 50-17-145
+48 (22) 52-92-425
+48 (22) 52 92 368
+48 (22) 52 92 358
+48 (22) 50 17 107
+48 (22) 52 92 368
+48 (22) 52 92 358
+48 (22) 50 17 107
+48 (22) 52 92 349
+48 (22) 52 92 427
+48 (22) 50 17 107
drogą mailową pod adresem: pytania.dun@mnisw.gov.pl
+48 (22) 50 17 150
Departament Innowacji i Rozwoju
Kontakt w sprawach:
rozwiń sekcję klikając w nagłówek
Kontakt w sprawach:

– wniosków badawczych z zakresu badań podstawowych

– projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych

 1. poszukaj odpowiedzi w sekcji „Najczęściej zadawane pytania”
  na stronie
 2. jeśli nie znalazłeś interesujących Cię informacji, napisz na adres: biuro@ncn.gov.pl
 3. jeśli nadal masz pytania, skontaktuj się z odpowiednim pracownikiem NCN, postępując według instrukcji na stronie

Logo Unia Europejska

Projekt ZSUN współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

System OSF został zaprojektowany i wykonany oraz jest utrzymywany i administrowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zgodnie z wymaganiami określanymi przez MNiSW, NCN i NCBiR. W latach 2011- 2015 współfinansowany ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka.

System ZSUN/OSF jest zoptymalizowany dla przeglądarek: oraz ich nowszych wersji.
Logo systemu OSF przedstawia signed planar graph, grafikę dostępną na www.wikidot.com na licencji CC-BY-SA 3.0.
Build: 2018-12-14 14:26:31 CETRevision: 4d70e4588508Node: Osf2Node-3


Copyright © 2005 - 2018