Zintegrowany System Usług dla Nauki
Obsługa Strumieni Finansowania


System ZSUN/OSF przeznaczony jest do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do:

  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Narodowego Centrum Nauki
  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Zadzwoń do nas: +48 (22) 35 17 101 lub +48 (22) 35 17 104


Kontakt merytoryczny

rozwiń sekcję klikając w nagłówek

Departament Nauki
(22) 50 17 843
(22) 50 17 840
(22) 52 92 493
(22) 52 92 458
• utrzymanie potencjału badawczego

• badania naukowe lub prace rozwojowe młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
+48 (22) 50 17 112
+48 (22) 52 92 325

• restrukturyzacja

• naukowe bazy danych
+48 (22) 52 92 745

• specjalne urządzenia badawcze (SPUB)
+48 (22) 52 92 337

• specjalne urządzenia badawcze (SPUB-y informatyczne) Wirtualna Biblioteka Nauki
+48 (22) 50 17 149
+48 (22) 52 92 490
+48 (22) 52 92 454
+48 (22) 52 92 490
+48 (22) 50 17 150
+48 (22) 52 92 452
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni
+48 (22) 50-17-860
+48 (22) 52-92-425

• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
+48 (22) 52-92-342

• instytuty badawcze
+48 (22) 52-92-344
+48 (22) 52-92-344
+48 (22) 52 92 368
+48 (22) 52 92 358
+48 (22) 50 17 107
+48 (22) 52 92 349
+48 (22) 52 92 368
+48 (22) 52 92 358
+48 (22) 50 17 107
+48 (22) 52 92 349
+48 (22) 52 92 427
+48 (22) 50 17 107
drogą mailową pod adresem: pytania.dun@mnisw.gov.pl
drogą mailową pod adresem: grantynagranty@nauka.gov.pl
Departament Innowacji i Rozwoju
Kontakt w sprawach:

– wniosków badawczych z zakresu badań podstawowych

– projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych

  1. poszukaj odpowiedzi w sekcji „Najczęściej zadawane pytania”
    na stronie
  2. jeśli nie znalazłeś interesujących Cię informacji, napisz na adres: biuro@ncn.gov.pl
  3. jeśli nadal masz pytania, skontaktuj się z odpowiednim pracownikiem NCN, postępując według instrukcji na stronie

Logo Unia Europejska

Projekt ZSUN współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

System OSF został zaprojektowany i wykonany oraz jest utrzymywany i administrowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zgodnie z wymaganiami określanymi przez MNiSW, NCN i NCBiR. W latach 2011- 2015 współfinansowany ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka.

System ZSUN/OSF jest zoptymalizowany dla przeglądarek: Internet Explorer v10.0, Firefox v3.5, Chrome v15.0, Safari v5.0 oraz ich nowszych wersji.
Logo systemu OSF przedstawia signed planar graph, grafikę dostępną na www.wikidot.com na licencji CC-BY-SA 3.0.
Build: 2017-05-24 13:46:13 CESTRevision: f50f3090f882


Copyright © 2005 - 2017