Łączenie konta OSF z kontem w Module Centralnego Logowania OPI PIB

System ZSUN/OSF pozwala na połączenie istniejącego konta OSF z kontem w Module Centralnego Logowania OPI PIB.

Za chwilę wyświetlona zostanie strona logowania Modułu Centralnego Logowania OPI PIB. Po udanej operacji logowania nastąpi powrót do systemu ZSUN/OSF w celu kontynuowania procesu łączenia kont.

Połącz
Anuluj