Logowanie za pomocą Modułu Centralnego Logowania OPI PIB

Do systemu ZSUN1/OSF można zalogować się na trzy sposoby:

  • tradycyjnie, przy użyciu loginu i hasła systemu ZSUN1/OSF,
  • za pośrednictwem Profilu Zaufanego,
  • lub przy użyciu Modułu Centralnego Logowania.

Aby zalogować się do systemu ZSUN/OSF poprzez Moduł Centralnego Logowania OPI PIB (MCL OPI PIB), musisz posiadać konto w MCL OPI PIB oraz Twoje konto w systemie ZSUN/OSF musi być powiązane z kontem MCL OPI PIB. Takie powiązanie między kontami powstaje na dwa sposoby:

  • automatycznie - jeżeli Twoje konto w systemie ZSUN/OSF zostało założone przy pomocy opcji „Zarejestruj się przez MCL OPI PIB”,
  • ręcznie – jeżeli na już istniejącym koncie (czyli po zalogowaniu się do systemu ZSUN/OSF z jego strony głównej przy pomocy loginu i hasła) wykonałeś operację powiązania z Modułem Centralnego Logowania OPI PIB.

Jeżeli twoje konto w systemie ZSUN1/OSF nie jest powiązane z żadnym kontem MCL OPI PIB, to próba zalogowania się za pośrednictwem MCL OPI PIB zakończy się niepowodzeniem, a system wyświetli komunikat mówiący, że nie udało się odnaleźć konta powiązanego z danym kontem MCL OPI PIB.

Moje konto w ZSUN/OSF jest już połączone z kontem MCL OPI PIB
Po wybraniu opcji powyżej, pojawi się strona logowania do Modułu Centralnego Logowania OPI PIB. Po poprawnym zalogowaniu nastąpi przekierowanie do systemu ZSUN/OSF.
Moje konto w ZSUN/OSF jeszcze NIE jest połączone z kontem MCL OPI PIB
Po wybraniu tej opcji nastąpi powrót do strony logowania systemu ZSUN/OSF.