Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

1/PERUN/2023 – komunikat NCBR dla Wnioskodawców

Ważne

Uprzejmie informujemy, że aktualizacji uległ Załącznik nr 3 do Wykazu oświadczeń oraz dokumentów składanych przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie Projektu – Analiza zdolności do finansowej realizacji projektu.

Zmiana polega na dodaniu pola tekstowego Założenia (10 000 znaków) – o którym mowa w opisie wzoru dokumentu (XLS, w zakładce „Informacje ogólne”). Należy w nim szczegółowo opisać przyjęte założenia do prognozowanych wielkości.

Zmiana nie wpływa na zakres danych koniecznych do wskazania w Załączniku nr 3 do Wykazu, w związku z czym nie powoduje ona wydłużenia naboru.

Załączenie do wniosku nieaktualnej wersji pliku skutkować będzie koniecznością uzupełnienia braku na etapie oceny formalnej.

Zaktualizowana wersja załącznika jest dostępna do pobrania na stronie internetowej NCBR w karcie Konkursu nr 1/PERUN/2023 oraz w systemie OSF podczas uzupełniania wniosku – w zakładce Załączniki, link „Pobierz wzór formularza”.

Umiejscowienie linku do pobrania aktualnej wersji załacznika o którym mowa w komunikacie - link "Pobierz wzór formularza"