Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Obsługa Strumieni Finansowania

Zintegrowany System Usług dla Nauki

Nowoczesny system dedykowany polskim naukowcom i przedsiębiorcom. Służy do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie projektów i badań z obszaru B+R przyznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Obsługa Strumieni Finansowania – kompleksowy system dla polskich innowatorów, dla polskiej nauki.

Wnioski obsługiwane w ramach

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Ministerstwo dba o wysoką jakość polskiej edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. Tworzy jak najlepsze warunki do pracy dla uczniów i nauczycieli oraz studentów, nauczycieli akademickich i badaczy. MNiSW stawia na współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym. Dba o to, aby dorobek polskich naukowców był widoczny na arenie międzynarodowej. Każdego roku MNiSW przeznacza środki finansowe na programy, które zwiększają potencjał polskiej nauki, a także wspierają popularyzację osiągnięć rodzimych badaczy.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) - Logo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

NCBR jest nowoczesną agencją rządową wspierającą realizację kluczowych dla państwa projektów. Eksperci centrum tworzą świat innowacji. Budują nowoczesną teraźniejszość i przyszłość. NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju. Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nad którą nadzór, od 7 marca 2024 r., sprawuje Minister Nauki.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) - Logo

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Ułatwia realizację prac empirycznych lub teoretycznych mających na celu przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. W ciągu 10 lat istnienia, Centrum przyznało ponad 23 tysiące grantów naukowcom pracującym w ośrodkach akademickich w całej Polsce.

Potrzebujesz pomocy?

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.

Ikona szkolenia

Potrzebujesz szkolenia?

Ikona telefonu

Zadzwoń do nas

W dni robocze w godzinach: 8:15 – 16:15

+48 22 351 71 01