Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Podpis cyfrowy (kwalifikowany podpis elektroniczny) – najczęstsze problemy

Nie należy mylić podpisu cyfrowego z podpisem profilem zaufanym.

Są to dwa odrębne sposoby podpisywania dokumentów. Dokładne informacje o tym czym różnią się ww. podpisy są dostępne pod adresem: Czym różni się sposób wysyłki wniosku przy użyciu podpisu cyfrowego a ePUAP?

Plik został podpisany prawidłowo, a weryfikacja podpisu jest negatywna.

Należy sprawdzić czy plik, który został pobrany z systemu nie został skopiowany w inne miejsce na komputerze. Należy podpisać i ponownie załączyć do systemu w sekcji Elektroniczna wysyłka dokładnie ten plik, który został pierwotnie pobrany (z pieczęcią systemu ZSUN/OSF) oraz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Widok fragmentu sekcji "Elektroniczna wysyłka". Czerwona strzałka wskazuje opcje "Pobierz wniosek z podpisem ZSUN/OSF".
Widok przykładowego pliku pobranego z systemu OSF.
Przykładowy plik pobrany z systemu OSF.

Przy pomocy opcji Dodaj plik należy załączyć w systemie dokładnie ten plik, który został podpisany. Nie należy go kopiować w inne miejsce na komputerze ani w żaden sposób modyfikować.

Widok fragmentu sekcji "Elektroniczna wysyłka". Czerwona strzałka wskazuje opcje "Dodaj plik" oraz przykładowy plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Użytkownik otrzyma informacje o statusie weryfikacji podpisanego pliku.

Widok fragmentu sekcji "Elektroniczna wysyłka". Czerwony kwadrat wskazuje na przykładowy status wstępnej weryfikacji "Pozytywna".
Przykładowa weryfikacja podpisanego pliku.