Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Rejestracja – założenie konta dla Redaktora wniosku

Utworzenie konta dla Redaktora wniosku (RW) możliwe jest dla każdej osoby, która jest formalnie uprawniona do składania wniosków w imieniu podmiotu (lub grupy), który/-a chce wziąć udział w naborze wniosków prowadzonym w systemie OSF.

Posiadanie konta Redaktora wniosku w OSF, umożliwia wypełnianie i składanie wniosków on-line w imieniu tego podmiotu. Podmiot ten jest wtedy nazywany Wnioskodawcą.

Istnieją dwa sposoby tworzenia nowego konta:


Formularz rejestracji nowego Redaktora wniosków

Etap 1

Na stronie startowej, po wejściu w link: https://osf.opi.org.pl wybierz przycisk Przejdź do systemu a następnie kliknij w opcję Zarejestruj się jako Redaktor wniosku.

Strona startowa systemu OSF, czerwona strzałka wskazuje opcje "Przejdź do systemu".
Ekran przejścia do systemu OSF. Czerwona strzałka wskazuje opcję "Zarejestruj się jako Redaktor wniosku".

Etap 2

W oknie edycji „Rejestracja nowego wnioskodawcy (tzn. redaktora wniosku)” należy wypełnić pola w części dotyczącej danych osobowych, a następnie wprowadzić login i hasło. W trakcie wypełniania formularza, klikając na link: Pokaż błędy można na bieżąco sprawdzać, czy dane zostały wprowadzone poprawne tzn. czy spełniają zasady walidacji (adres e-mail, PESEL) a w przypadku hasła – czy są zgodne z zasadami generowania hasła.

Wszystkie pola z wyjątkiem pola „Drugie imię” i „Tytuł” są wymagane i podlegają walidacji.

Widok formularza rejestracji Redaktora wniosków. W lewym górnym rogu widoczny link "Pokaż błędy". Po jego naciśnięciu pojawi się okno z informacją o danych,  które trzeba poprawić w formularzu rejestracji.

Hasło musi spełniać kryteria określone w formularzu (pkt 1 na obrazku poniżej). 

Widok formularza rejestracji Redaktora wniosków. 

Numerem 1 oznaczone są instrukcje dotyczące wymogów, które musi spełnić hasło. Instrukcje są po lewej stronie pól do wpisania loginu i hasła.

Numerem 2 oznaczony jest link "Podpowiedz hasło. Znajduje się on bezpośrednio pod polami do wpisania loginu i hasła.

Etap 3

Po uzupełnieniu pól w formularzu należy kliknąć na przycisk Załóż konto.

Widok wypełnionego formularza rejestracji Redaktora wniosków. Uzupełnione są wszystkie wymagane pola.

Czerwona strzałka wskazuje przycisk "Załóż konto", znajdujące się u dołu formularza. Po jego prawej stronie tego przycisku znajduje przycisk "Anuluj".

Gdy dane są nadal niepoprawne, system uniemożliwia założenie konta i prezentuje odpowiedni komunikat walidacyjny.
Należy skorygować wprowadzone dane, zgodnie ze wskazówkami systemu.

Etap 4

Po założeniu konta system prezentuje komunikat, że na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość mailowa z kodem aktywacyjnym. Konto należy aktywować używając ww. linku.

Po aktywacji konta (po kliknięciu w link przesłany w wiadomości e-mail) można się zalogować i rozpocząć składanie wniosków.