Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Wnioskodawcy – aktualizacja danych lub rejestracja w bazie OPI

Źródła danych dla wniosków i raportów w OSF

Podczas wypełniania wniosków bądź raportów w systemie OSF, dane dotyczące podmiotów lub osób uczestniczących w projektach mogą być wpisywane ręcznie, bądź wskazywane przez Redaktorów z bazy.

Poprzez dane pobierane z bazy można rozumieć dane pochodzące z dwóch źródeł:

 1. bazy systemu POLON – w systemie jest to opcja Wybierz z POL-on
 2. bazy systemu OSF, którą zasila baza Nauka Polska [1] – w systemie jest to opcja Wybierz z bazy OPI

Pobrane do OSF dane nie są aktualne – co robić?

 1. Sprawdź czy możesz zmienić pobrane dane ręcznie

Jeśli po pobraniu danych do wniosku/raportu widzisz możliwość ich edycji (przycisk Edytuj), możesz ręcznie skorygować pobrane dane.

Pamiętaj jednak, że dane te zmienią się tylko w wniosku/raporcie w OSF który akurat edytujesz – nie zmieni to danych zgromadzonych w bazie Nauka Polska lub POLON.

 1. Jeśli nie możesz zmienić danych bezpośrednio w OSF

Oznacza to, że dane należy zmienić u źródła , tzn. bezpośrednio w bazie Nauka Polska lub POLON (jak zaktualizować dane źródłowe, opisano poniżej). Po ich aktualizacji, należy odświeżyć dane we wniosku OSF, ponownie wybierając ten podmiot/osobę lub korzystając z opcji Odśwież dane. Miej na uwadze, że przekazanie nowych danych do bazy OSF, może zająć jakiś czas.


Jak zmienić dane w systemie źródłowym dla OSF?

 1. Baza POLON

W przypadku nieaktualnych danych w bazie POLON, aktualizacji musi dokonać uprawniony do tego podmiot, który ma dostęp do tego systemu.

Zmian można dokonać, w oparciu o poniższe instrukcje z Centrum pomocy POLON:

 1. Baza Nauka Polska

Istnieją dwie opcje:

 • zaloguj się na konto w bazie Nauka Polska, aby dodać lub uzupełnić dane lub
 • zgłoś zmianę danych poprzez:
  • formularz aktualizacji danych osoby wypełnij formularz, jeżeli posiadasz stopień naukowy co najmniej doktora i nie występujesz w bazie lub jeżeli chcesz uzupełnić informację o nowo nadanym stopniu.
  • formularz aktualizacji danych instytucji (podmiotu)zgłoszenie nowej instytucji: uczelni, wydziału, jednostki PAN, nowego instytutu badawczego, zakładu, katedry uczelni, towarzystwa lub fundacji.

By dowiedzieć się więcej o aktualizacji danych w tym systemie, przejdź na tą stronę.

Pamiętaj, że z powodu dużej liczby zgłoszeń, weryfikacja przekazanych w formularzu danych trwa znacznie dłużej niż samodzielna ich edycja danych za pomocą konta.


Nie mogę znaleźć danych podmiotu lub osoby – co robić?

 1. Nie mogę znaleźć danych osoby lub podmiotu za pomocą Wybierz z bazy OPI

Jeżeli dane nie figurują w bazie systemu OSF oznacza to, że osoby lub podmiotu nie ma też w bazie Nauka Polska. W celu dołączenia go do bazy Nauka Polska należy założyć nowy profil instytucji za pomocą formularza zgłoszeniowego osoby lub formularza zgłoszeniowego instytucji.

 1. Nie mogę znaleźć danych osoby podmiotu za pomocą Wybierz z POL-on

Tylko wybrane jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki mają do prawo dodawania nowych osób i podmiotów w POLON. Skontaktuj się z Helpdesk OPI PIB by uzyskać więcej informacji.


Nadal mam problem

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z OPI PIB korzystając z elektronicznego systemu zgłoszeniowego Helpdesk lub zadzwoń do Helpdesku pod numer telefonu: (+48) 22 351 71 01 (pracujemy w dni robocze w godzinach 8:15 ‑ 16:15).


[1] Baza Nauka Polska może być również określana w systemie OSF swoją starszą nazwą, tzn. Baza wiedzy o Nauce Polskiej (w skrócie „BWNP”). Nazwa ta często występuje w starszych wnioskach/raportach.