Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Weryfikacja cyfrowej pieczęci systemu OSF

Dokumenty PDF generowane przez system OSF posiadają dołączoną elektroniczną pieczęć OPI PIB. Pieczęć jest stosowana w celu zapewnienia integralności danych zawartych w ramach wygenerowanego dokumentu. Dzięki temu istnieje możliwość zweryfikowania czy dane nie zostały w nim zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób. Dokument z pieczęcią może być podpisany przez użytkownika przy użyciu własnego podpisu.

Fragment certyfikatu 
dla pieczęci używanej przez system OSF. 

Zawiera informacje o dacie ważności certyfikatu i jednostce, która go wystawiła.

Certyfikat powiązany z pieczęcią naszego systemu został wystawiony przez Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM, które świadczy usługi związane z podpisami elektronicznymi i jest urzędem certyfikacji (CA – ang. certification authority).

Jak zweryfikować cyfrową pieczęć systemu OSF?

W celu weryfikacji cyfrowej pieczęci systemu OSF należy skorzystać z instrukcji: