Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Elektroniczna wysyłka wniosku – wnioski kierowane do MNiSW

Poniższa instrukcja została zaprezentowana na przykładzie wysyłki wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wygląd oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów mogą się nieznacznie różnić w zależności od instytucji, do której kierowane są wnioski.

Jeżeli wniosek jest kompletny i gotowy do przesłania instytucji, do której jest kierowany, można przejść do sekcji Elektroniczna wysyłka.

Fragment lewego menu w module tworzenia wniosków.

Czerwona strzałka wskazuje sekcję "Elektroniczna wysyłka".

Instrukcja wysyłki wniosku jest dostępna po wybraniu Instrukcja wysyłki wniosku do Ministerstwa. Użytkownik ma możliwość wysłania kompletnego, podpisanego wniosku poprzez podpis cyfrowy lub ePUAP.

Widok na sekcję "Elektroniczna wysyłka". 

Czerwone strzałki wskazują na "Instrukcja wysyłki wniosku do Ministerstwa" oraz opcję "Edytuj" w sekcji "Sposób wysyłki wniosku do Ministerstwa".

Nie należy mylić podpisu cyfrowego z podpisem zaufanym!

Podpis cyfrowy należy rozumieć wyłącznie jako kwalifikowany podpis elektroniczny.

Więcej informacji na temat podpisów jest dostępna na stronie: Podpis cyfrowy a ePUAP – różnice

Podpis cyfrowy (kwalifikowany podpis elektroniczny)

Widok formularza wyboru sposobu wysyłki wniosku: Podpis cyfrowy lub ePUAP. Wybrany "Podpis cyfrowy".

Czerwona strzałka wskazuje opcje "Zapisz".

Należy pobrać wniosek z podpisem OSF a następnie podpisać podpisem elektronicznym w formacie PADES – należy podpisać dokładnie ten dokument wygenerowany z systemu. Plik może być podpisany jednym lub kilkoma podpisami elektronicznymi. Następnie w sekcji Elektroniczna wysyłka należy załączyć plik ze wszystkimi podpisami. Podczas załączania pliku System zweryfikuje poprawność techniczną podpisu i prezentuje dane osób, które podpisały wniosek.

W przypadku gdy załączony zostanie plik, którego podpis jest nieprawidłowy lub podpisany plik nie jest tym, który był jako ostatni wygenerowany z systemu (weryfikacja niejednoznaczna), wówczas nie będzie możliwe wysłanie wniosku.

Widok fragmentu modułu składania wniosków. 

Czerwona strzałka wskazuje opcje "Wyślij do Ministerstwa".

Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie OSF ma status „wysłany”.

Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Widok fragmentu modułu składania wniosków. 

Czerwona strzałka wskazuje na Status wniosku "wysłany".

ePUAP (z użyciem Profilu Zaufanego)

Widok formularza wyboru sposobu wysyłki wniosku: Podpis cyfrowy lub ePUAP. Wybrany "ePUAP".

Czerwona strzałka wskazuje opcje "Zapisz".

W przypadku wybrania elektronicznej wysyłki poprzez ePUAP, należy pobrać część A wniosku z systemu OSF w formacie PDF. Dołączyć ją do formularza pisma ogólnego na platformie ePUAP, po czym opatrzyć podpisem zaufanym (służbowym kierownika podmiotu lub osoby upoważnionej pisemnie). Opatrzoną podpisem zaufanym część A wniosku wraz z formularzem pisma ogólnego należy wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą instytucji, do której jest kierowany wniosek.

Widok strony głównej serwisu Profil Zaufany. Widoczne są metody logowania: "Profil Zaufany", "e-dowód" oraz logo banków.

Oprócz wysłania części A wniosku w ePUAP należy również wysłać cały wniosek w systemie OSF.

Widok fragmentu modułu składania wniosków. Zbliżenie na górne menu. Czerwona strzałka wskazuje opcję "Wyślij do Ministerstwa".

Wniosek uznaje się za złożony w terminie, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  1. wniosek otrzymał w systemie status wysłany,
  2. część A wniosku została przez wnioskodawcę wysłana przez ePUAP w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w akcie prawnym i wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Widok fragmentu Modułu składania wniosków. Czerwona strzałka wskazuje Status wniosku "wysłany".