Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Redaktor wniosków – nawigacja po systemie OSF

Po udanym logowaniu, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę główną swojego konta w systemie OSF. W górnej części ekranu dostępne są opcje umożliwiające dostosowanie stron systemu OSF do użytkownika (zmiana szerokości strony, zmiana wersji językowej), a także przejście do ustawień konta OSF i opcja wylogowania z systemu.

Widok strony głównej systemu OSF po zalogowaniu jako Redaktor wniosków. Zbliżenie na górne menu, z wytłumaczeniem oznaczeń: 

- "100%" - zmiana szerokości strony,
- "English version" - wersja anglojęzyczna systemu OSF,
- dane logowania - przejście do ustawień logowania, 
- "Wyloguj" - wylogowanie z systemu OSF.

Menu strony głównej zawiera pięć modułów:

Widok strony głównej systemu OSF po zalogowaniu jako Redaktor wniosków. Czerwona strzałka wskazuje pięć głównych modułów: 
- "Wnioski",
- "Nowy wniosek",
- "Raporty Ministerstwa (tylko statutowe i DUN),
- "Profil",
- "Pomoc".

Wnioski wybranie tej opcji prowadzi do przekierowania na stronę zawierającą zestawienie wniosków przypisanych do konta OSF.
Nowy wniosek przejście do możliwości stworzenia nowego wniosku.
Raporty Ministerstwa, tylko statutowe i Działalności upowszechniającej naukę (DUN) przekierowanie do zestawienia Raportów Ministerstwa.
Pomoc w module Pomoc znajduje się bezpośrednie przekierowanie do systemu zgłoszeń Helpdesk, Bazy wiedzy oraz informacje kontaktowe Helpdesk OPI PIB.


Poniższa instrukcja została zaprezentowana na przykładzie wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wygląd oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów mogą się nieznacznie różnić w zależności od instytucji, do której kierowane są wnioski.

Moduł Wnioski

Widok strony głównej systemu OSF po zalogowaniu jako Redaktor wniosków. 

Wyróżniony moduł "Wnioski".

Po przejściu do modułu Wnioski, Redaktor wniosków będzie miał dostęp do wszystkich wniosków przypisanych do jego konta. Może monitorować ich stan przygotowania oraz edytować (tylko wnioski w przygotowaniu). Z poziomu tego modułu istnieje możliwość:

  • stworzenia nowego wniosku (nr. 1 na ilustracji poniżej),
  • filtrowanie wniosków (nr. 2 na ilustracji poniżej) – wyświetlanie tylko tych wniosków, które spełniają zadane kryteria. Kryteria, którymi można przeszukać bazę wniosków przypisanych do konta to m.in. data utworzenia, nr identyfikacyjny/rejestracyjny, stan przygotowania. Należy wyznaczyć wybrane kryteria i wybrać opcję Filtruj. Wyłączenie filtrowania i powrót do listy wszystkich wniosków możliwe jest po wybraniu opcji Wyczyść,
  • przejście do wybranego wniosku (nr. 3 na ilustracji poniżej) – wybranie Id wniosku spowoduje przekierowanie do wybranego wniosku w celu podglądu lub edycji.
Widok strony głównej modułu "Wnioski". 

Numerem 1 oznaczono opcję "Nowy wniosek",
Numerem 2 oznaczono sekcję filtrowania wniosków na podstawie zadanych kryteriów,
Numerem 3 oznaczono przykładowe Id wniosku.

Moduł Nowy wniosek

Widok strony głównej systemu OSF po zalogowaniu jako Redaktor wniosków. 

Wyróżniony moduł "Nowy wniosek".

Po wybraniu modułu Nowy wniosek, Redaktor wniosku ma możliwość wyboru instytucji, do której będzie kierowany wniosek oraz wyboru wniosku (nazwy), który zostanie stworzony. Więcej informacji o tworzeniu nowego wniosku znajduje się tutaj.
Po wybraniu wniosku, użytkownik zostaje przekierowany do formularza wniosku, który może wypełnić a następnie wysłać do odpowiedniej instytucji.

Opcje w menu znajdującym się na górze ekranu:

Plik PDF – pobieranie w formie pliku PDF aktualnego stan wniosku lub wniosku do podpisu,
Wyślij do [Ministerstwa] – wysłanie kompletnego wniosku do instytucji organizującej nabór wybranego wniosku (w podanym przykładzie – MNiSW),
Lista wniosków – przejście do listy wniosków przypisanych do konta użytkownika OSF,
Usuń wniosek – usunięcie wniosku, operacja nieodwracalna.

Fragment modułu "Nowy wniosek". Wskazanie na górne menu zawierające opcje: 
- "Plik PDF",
- "Wyślij do Ministerstwa", 
- "Lista wniosków",
- "Usuń wniosek".

W sekcji poniżej menu znajdują się podstawowe dane wniosku (m. in. ID wniosku, Wnioskodawca, Data utworzenia, Status), które ulegają automatycznej aktualizacji po wprowadzeniu zmian i edycji wniosku.

Fragment modułu "Nowy wniosek". Wskazanie pola z podstawowymi danymi wniosku, m. in. ID wniosku, Wnioskodawca, Status.

Przed wysłaniem wniosku do określonej instytucji, Redaktor wniosku ma możliwość sprawdzenia jego kompletności. W tym celu należy wybrać opcję Sprawdź kompletność. W przypadku brakujących informacji, zostanie wyświetlony komunikat wskazujący sekcje wniosku, które wymagają korekty. Jeżeli wniosek będzie kompletny, pojawi się stosowny komunikat i będzie można przejść do dalszych kroków.

Komunikat "Uwagi kompletności" pojawiający się po wybraniu opcji "Sprawdź kompletność". Zawiera informacje o sekcjach wniosku, które wymagają korekty.

Po lewej stronie ekranu znajduje się menu umożliwiające nawigację po określonych sekcjach wniosku, sekcję nadawania uprawnień oraz sekcję pomocy.

Fragment lewego menu w module składania wniosków obrazujący poszczególne sekcje wniosku np. Wnioskodawca, Kosztorys, Załączniki.

W celu wypełnienia wniosku należy poruszać się po kolejnych sekcjach menu po lewej stronie ekranu. W każdej chwili jest możliwość wrócenia do poprzedniej sekcji.

Wybierając poszczególne sekcje wniosku (tj. np. Wnioskodawca, Kosztorys, Załączniki), Redaktor wniosku ma możliwość przejścia do określonych części wniosku w celu ich uzupełnienia lub edycji.

Fragment lewego menu w module składania wniosków, sekcja nadawania uprawnień: "Redaktor wniosku", "Redaktor pomocniczy", "Czytelnicy" oraz "Strona główna".

W sekcji nadawania uprawnień, Redaktor wniosków może nadać rolę Redaktora pomocniczego lub Czytelnika. Więcej informacji o nadawaniu i odbieraniu uprawnień znajduje się tutaj.

Fragment lewego menu w module składania wniosków, sekcja pomocy: "Baza wiedzy", "Helpdesk".

Z poziomu sekcji pomocy, użytkownik ma możliwość przejść bezpośrednio do bazy wiedzy [Baza wiedzy] oraz systemu zgłoszeń Helpdesk [? Helpdesk]. W bazie wiedzy znajdują się instrukcje dotyczące obsługi systemu OSF oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W przypadku pytań technicznych i merytorycznych użytkownik może zapoznać się z informacjami kontaktowymi odpowiednio: działu Helpdesk OPI PIB i koordynatora wniosku w instytucji, do której wniosek jest kierowany.

Komunikaty walidacyjne

W module tworzenia wniosku wyświetlane są komunikaty walidacyjne. Jeżeli informacje podane we wniosku są niekompletne, komunikat informuje, w których punktach należy dokonać korekty.

Jeżeli dane zostaną wprowadzone prawidłowo, komunikat przestanie być wyświetlany.

Widok strony modułu składania wniosków. Czerwona strzałka wskazuje na komunikat walidacyjny.

Moduł Raporty Ministerstwa – tylko statutowe i Działalności upowszechniającej naukę (DUN)

Widok strony głównej systemu OSF po zalogowaniu jako Redaktor wniosków. 

Wyróżniony moduł "Raporty Ministerstwa (tylko statutowe i DUN))".

Moduł dotyczy wyłącznie raportów Ministerstwa (statutowych i DUN). Pozostałe raporty są dostępne z poziomu wniosków.

W powyższym module, użytkownik ma m. in. możliwość tworzenia raportów okresowych i końcowych oraz podglądu zestawienia raportów Ministerstwa.

Widok strony głównej modułu "Raporty Ministerstwa (tylko statutowe i DUN)". Dostęp do listy raportów oraz menu wyboru "Nowy wniosek", "W przygotowaniu", "Wysłane".

Moduł Profil

Widok strony głównej systemu OSF po zalogowaniu jako Redaktor wniosków. 

Wyróżniony moduł "Profil".

Poprzez moduł Profil, użytkownik ma dostęp do zakładek:

  • Profil użytkownika – zakładka umożliwia edycję m. in. danych konta, danych kontaktowych, zmiany hasła a także powiązanie konta OSF z Profilem Zaufanym oraz Modułem Centralnego Logowania (MCL OPI PIB).
  • Historia zmian – zawiera informacje dotyczące modyfikacji danych w Profilu użytkownika. 
Widok zakładki "Profil użytkownika". Czerwone prostokąty wskazują na podsekcje "Moje konto" oraz "Inne kanały dostępu do OSF".
Widok sekcji "Historia zmian" Na czerwono zaznaczono "Edycja loginu".

Moduł Pomoc

Widok strony głównej systemu OSF po zalogowaniu jako Redaktor wniosków. 

Wyróżniony moduł "Pomoc".

Poprzez moduł Pomoc, użytkownik może przejść bezpośrednio do systemu zgłoszeń Helpdesk OPI PIB, Bazy wiedzy oraz zapoznać się z informacjami kontaktowymi działu Helpdesk.

Widok strony głównej systemu OSF po zalogowaniu jako Redaktor wniosku i wybraniu modułu "Pomoc"

Widok na dostępne opcje:
- "Baza wiedzy"
- "Helpdesk"
- "Kontakt"