Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Jak stworzyć nowy wniosek

W celu stworzenia nowego wniosku należy posiadać konto Redaktora wniosków (Instrukcja tworzenia konta). Tworzenie wniosku jest możliwe dla każdej osoby, która jest formalnie uprawniona do składania wniosków w imieniu podmiotu (lub grupy), który/a chce wziąć udział w naborze wniosków prowadzonym w systemie OSF.

Posiadanie konta z uprawnieniami Redaktora wniosków jest niezbędne do wypełniania i składania wniosków on-line.

Etap 1

Jeżeli nie posiadasz konta Redaktora wniosku, niezbędne będzie jego założenie. Możesz to zrobić podążając za wskazówkami przedstawionymi na stronie: Instrukcja tworzenia konta

Do stworzenia wniosku przez użytkowników posiadający konto Redaktora wniosków niezbędne będzie zalogowanie się do swojego konta. Na stronie głównej Logowanie do systemu ZSUN/OSF należy wybrać opcję Przejdź do systemu a następnie kliknąć Zaloguj się do systemu.

Widok strony głównej systemu OSF. 
Czerwona strzałka wskazuje na opcję "Przejdź do systemu".
Ekran przejścia do systemu. Czerwona strzałka wskazuje na opcję "Zaloguj się do systemu".

Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę logowania, na której możliwy jest wybór trzech sposobów logowania (1. Login i Hasło, 2. MCL OPI PIB, 3. Profil Zaufany).

Logowanie do systemu OSF. 
Numerem 1 oznaczono opcję "Zaloguj".
Numerem 2 oznaczono opcję "Zaloguj się przez MCL OPI PIB".
Numerem 3 oznaczono opcję "Zaloguj się przez Profil Zaufany".

Etap 2

Jeżeli użytkownik pełni wyłącznie jedną rolę w systemie OSF (redaktor/redaktor pomocniczy/czytelnik/kierowników projektów), po udanym zalogowaniu zostanie przeniesiony na stronę główną swojego konta w systemie OSF.

Widok strony głównej systemu OSF po zalogowaniu do konta OSF jako Redaktor wniosku. 

Widoczne dostępne moduły:
- "Wnioski",
- "Nowy wniosek".
- "Raporty Ministerstwa (tylko statutowe i DUN)",
- "Pomoc".

W przypadku osób pełniących w systemie OSF więcej niż jedną rolę, wymagane jest wybranie opcji chcę się zalogować z uprawnieniami redaktora/redaktora pomocniczego/czytelnika ORAZ kierownika projektów we wnioskach OSF a następnie zatwierdzenie wyboru wybierając przycisk Kontynuuj.

Widok wyboru opcji logowania w przypadku posiadania więcej niż jednej roli w systemie OSF.
Po wyborze roli, niebieska strzałka wskazuje opcję "Kontynuuj".

Po udanym logowaniu, na stronie głównej swojego konta w systemie OSF należy wybrać opcję Nowy wniosek.
Następnie należy wybrać instytucję, do której użytkownik chce złożyć wniosek: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki.

Po wybraniu odpowiedniej instytucji, należy wybrać z listy dostępnych wniosków nazwę wniosku, który będzie tworzony.

Dalsze instrukcje wypełniania wniosków są zapewnione przez instytucje, do których wniosek jest kierowany.