Ciasteczka (cookies) w systemie OSF
System OSF wykorzystuje dwa rodzaje „ciasteczek” (plików cookies):

 • 1) tzw. identyfikator sesji użytkownika, czyli informację o tym, że użytkownik podał prawidłowy login i hasło; informacja ta jest konieczna do prawidłowego działania serwisu - ewentualne wyłączenie obsługi „ciasteczek” w przeglądarce uniemożliwi zalogowanie się do systemu;
 • 2) przechowujące pomocnicze ustawienia robocze (techniczne) użytkownika, takie jak numer aktualnego rekordu w zestawieniu (liście), układ obiektów na danej stronie (żeby móc go szybko odtworzyć po przeładowaniu strony) itp.

W żadnym przypadku „ciasteczka” te nie zawierają informacji, które mogłyby być wykorzystane do identyfikacji użytkownika ani badania jego zachowań w Internecie. Po zakończeniu pracy (po wylogowaniu się) można je skasować i nie będzie to miało wpływu na ewentualne kolejne sesje w systemie OSF.
English versionSystem OSF przeznaczony jest do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowego Centrum Nauki
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Tu można znaleźć:

(własne, habilitacyjne, promotorskie)

w tym wyniki zakończonych konkursów
Login:  
Hasło: Loguj
  Pobierz login i hasło

Zarejestruj się jako redaktor wniosków
jeśli chcesz składać wnioski/oferty do:
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Narodowego Centrum Nauki
 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Więcej informacji oraz pomoc można uzyskać mailowo (wyślij mail)
lub dzwoniąc od 8:15 do 16:15 (w dni robocze) pod następujące numery:

do OPI - w sprawach technicznych:

+48 (22) 35 17 101
+48 (22) 35 17 104

w sprawach merytorycznych:

do MNiSW - w sprawach wniosków:


Departament Nauki
 • wnioski międzynarodowe współfinansowane:
  +48 (22) 52 92 493
  +48 (22) 52 92 431
  +48 (22) 50 17 843
  +48 (22) 50 17 840
  +48 (22) 50 17 167
  +48 (22) 52 92 458
 • o finansowanie działalności statutowej:
  • • utrzymanie potencjału badawczego
  • • badania naukowe lub prace rozwojowe młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
   +48 (22) 50 17 112
   +48 (22) 52 92 325
  • • restrukturyzacja
  • • naukowe bazy danych
   +48 (22) 52 92 745
  • • specjalne urządzenia badawcze (SPUB)
   +48 (22) 52 92 337
  • • specjalne urządzenia badawcze (SPUB-y informatyczne) Wirtualna Biblioteka Nauki
   +48 (22) 50 17 149
 • program "Iuventus Plus":
  +48 (22) 52 92 490
  +48 (22) 52 92 454
 • program Mobilność Plus:
  +48 (22) 52 92 431
 • program Diamentowy Grant:
  +48 (22) 52 92 452
 • inwestycje aparaturowe w zakresie dużej infrastruktury badawczej:
  • • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
   +48 (22) 52-92-342
   +48 (22) 50-17-860
  • • instytuty badawcze
   +48 (22) 52-92-344
 • inwestycje budowlane:
  +48 (22) 52-92-346
  +48 (22) 52-92-344
 • infrastruktura informatyczna:
  +48 (22) 50-17-149
 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki:
  +48 (22) 52 92 368
  +48 (22) 52 92 358
  +48 (22) 50 17 107
  +48 (22) 52 92 349
 • Program Ministra: Filozofia
  +48 (22) 52 92 368
  +48 (22) 52 92 358
  +48 (22) 50 17 107
  +48 (22) 52 92 349
 • Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca:
  +48 (22) 52 92 427
 • Rozwój Sportu Akademickiego:
  +48 (22) 50 17 107
 • o finansowanie działalności upowszechniającej naukę:


Departament Innowacji i Rozwoju
do NCN - w sprawach:
 • wniosków badawczych z zakresu badań podstawowych
 • projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych

1.
poszukaj odpowiedzi w sekcji „Najczęściej zadawane pytania” na stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq
2.
jeśli nie znalazłeś interesujących Cię informacji, napisz na adres: biuro@ncn.gov.pl
3.
jeśli nadal masz pytania, skontaktuj się z odpowiednim pracownikiem NCN, postępując według instrukcji na stronie http://www.ncn.gov.pl/kontakt
do NCBR - w sprawach:
„Obsługa Strumieni Finansowania” stanowi zadanie 5.1 projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (priorytet I, działanie 1.1, poddziałanie 1.1.3).


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013

System OSF został zaprojektowany i wykonany oraz jest utrzymywany i administrowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie zgodnie z wymaganiami określanymi przez MNiSW, NCN i NCBiR.


Copyright © 2005 - 2016 OPI
Build: 2016-05-25_12:51:30

System OSF jest zoptymalizowany dla przeglądarek: i ich nowszych wersji.
Logo systemu OSF przedstawia signed planar graph, grafikę dostępną na www.wikidot.com na licencji CC-BY-SA 3.0.