Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Jak rozszerzyć rolę Redaktora pomocniczego lub Recenzenta o rolę Redaktora wniosków?

Redaktor pomocniczy lub Recenzent może składać nowe wnioski po rozszerzeniu swojej roli o rolę Redaktora wniosków. Może to zrobić w sposób przedstawiony poniżej.

Uzyskanie roli Redaktora wniosków nie oznacza, że we wniosku, w którym użytkownik pełnił rolę Redaktora pomocniczego lub Recenzenta stanie się Redaktorem wniosków.

Po uzyskaniu dodatkowej roli użytkownik będzie mógł zakładać nowe wnioski. Nie wpłynie to na zmianę roli we wnioskach, w których pełnił rolę Redaktora pomocniczego lub Recenzenta.

Dla Redaktorów pomocniczych

Sposób 1:

Po zalogowaniu do systemu OSF należy przejść do ustawień konta wybierając imię i nazwisko w lewym górnym menu (1). Następnie w menu po lewej stronie ekranu konieczne jest wybranie opcji Dodaj mi rolę Redaktora wniosku (2). Pojawi się komunikat potwierdzający otrzymanie roli redaktora wniosku. Przy potwierdzeniu decyzji należy wybrać TAK. Kolejny komunikat informuje o pomyślnym nadaniu roli redaktora wniosku. Po wybraniu Zamknij, użytkownik może składać wnioski jako Redaktor wniosków.

Numerem 1 oznaczono imię i nazwisko oraz login w prawym górnym menu, widoczne po zalogowaniu na konto. 
Numerem 2 oznaczono opcję "Dodaj mi rolę Redaktora wniosku" po lewej stronie ekranu. 
Numerem 3 oznaczono "TAK" w komunikacie potwierdzającym. 
Numerem 4 oznaczono "Zamknij" w komunikacie o otrzymaniu roli redaktora wniosku.

Sposób 2:

Po zalogowaniu do systemu OSF, z menu głównego należy wybrać opcję Nowy wniosek Po wybraniu instytucji, do której kierowany jest wniosek oraz nazwy wniosku, rola Redaktora wniosku zostanie nadana automatycznie. Dalsze wypełnianie nowego wniosku odbywa się w roli Redaktora wniosku.

Widok strony głównej po zalogowaniu do konta OSF. Niebieską strzałką oznaczono moduł "Nowy wniosek".

Dla Recenzentów

Po zalogowaniu do systemu OSF należy przejść do ustawień konta wybierając imię i nazwisko w lewym górnym menu (1). Następnie w menu po lewej stronie ekranu konieczne jest wybranie opcji Dodaj mi rolę Redaktora wniosku (2). Pojawi się komunikat potwierdzający otrzymanie roli redaktora wniosku. Przy potwierdzeniu decyzji należy wybrać TAK (3). Kolejny komunikat informuje o pomyślnym nadaniu roli redaktora wniosku.

Numerem 1 oznaczono imię i nazwisko oraz login w prawym górnym menu, widoczne po zalogowaniu na konto. 
Numerem 2 oznaczono opcję "Dodaj mi rolę Redaktora wniosku" po lewej stronie ekranu. 
Numerem 3 oznaczono "TAK" w komunikacie potwierdzającym. 
Numerem 4 oznaczono "Zamknij" w komunikacie o otrzymaniu roli redaktora wniosku.

Po wybraniu Zamknij (4) należy wylogować się z systemu a następnie ponownie zalogować, wybierając opcję chcę się zalogować z uprawnieniami redaktora/redaktora pomocniczego/czytelnika ORAZ kierownika projektów we wnioskach OSF. Użytkownik może już składać wnioski jako Redaktor wniosków.

Widok strony logowania.  Wybór roli z jaką użytkownik może się zalogować. Niebieski prostokąt wskazuje na opcję "chcę się zalogować z uprawnieniami redaktora/redaktora pomocniczego/czytelnika ORAZ kierownika projektów we wnioskach OSF".