Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Terminy naboru wniosków w systemie OSF

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki.

1. Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 15 lipca 2019 r. i jest prowadzone w trybie ciągłym. 

2. Wnioski o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2023 r.

Termin zakończenia naboru wniosku w podziale na tryby złożenia wniosku:

  • wnioski w trybie szczególnym/losowym: cały rok

3. Wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z kształceniem

Termin rozpoczęcia naboru wniosku: 15.02.2022 r. godz. 00:01
Termin zakończenia naboru wniosku w podziale na tryby złożenia wniosku:

  • wnioski w trybie szczególnym/losowym: cały rok

4. Zgłoszenie do udziału w przedsięwzięciu „Premia na Horyzoncie 2”

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

5. Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 26 września 2022 r. i jest prowadzone w trybie ciągłym. 

6. Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

Nabór potrwa od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. do godz. 23:59


Logo Narodowego Centrum Nauki.

1. Wnioski o finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych:

Termin rozpoczęcia naboru wniosków: 3 października 2022 r.
Termin zakończenia naboru wniosków: do 15 grudnia 2022 do godz. 16.00

2. Wnioski na poziomie krajowym w ramach konkursu CHIST-ERA Call Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD Call)

Termin rozpoczęcia naboru wniosków: 1 października 2022 r.
Termin zakończenia naboru wniosków: do 21 grudnia 2022 r.

3. Wnioski w ramach międzynarodowego konkursu Weave-UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

4. Wniosek o finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki komponentu badawczego w projektach finansowanych w ramach programu Polskie Powroty 2021 organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły zgodnie z warunkami i regulaminem naboru – w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie do złożenia do NCN ostatniego wniosku zawierającego Komponent badawczy zakwalifikowany przez NAWA do finansowania w programie „Polskie Powroty 2021”.

5. Wnioski na poziomie krajowym w ramach konkursu M.ERA-NET 3 Call 2022

Termin rozpoczęcia naboru wniosków: 14 października 2022 r.
Termin zakończenia naboru wniosków: do 24 litopada 2022 r.


Aktualnie brak otwartych naborów.


Ostatnia aktualizacja: 19 października 2022 r.

Powiązane Artykuły