Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Terminy naboru wniosków w systemie OSF

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego lub na utrzymanie specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUB / SPUBi)

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 2 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Wnioski o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2023 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 4 kwietnia 2022 r. do 31 lipca 2022 r. do godz. 23:59

Wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z kształceniem

Termin rozpoczęcia naboru wniosku: 15.02.2022 r. godz. 00:01
Termin zakończenia naboru wniosku w podziale na tryby złożenia wniosku:

  • w trybie normalnym: do 30.04.2022 r. do godz. 23:59
  • wnioski w programach wieloletnich: do 30.09.2022 r. do godz. 23:59

Nauka dla Społeczeństwa

Nabór wniosków w ramach programu trwa od początku sierpnia 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym.

Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 15 lipca 2019 r. i jest prowadzone w trybie ciągłym. 

Logo Narodowego Centrum Nauki.

MINIATURA 6

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00

Weave-UNISONO

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym.

POLONEZ BIS, OPUS i PRELUDIUM

Termin zakończenia naboru wniosków: 15 czerwca 2022 r.

Polskie Powroty NAWA

Nabór wniosków zgodnie z warunkami i regulaminem naboru – Polskie Powroty – NAWA