Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Terminy naboru wniosków w systemie OSF

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1. Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 15 lipca 2019 r. i jest prowadzone w trybie ciągłym. 

2. Wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z kształceniem

Przyjmowanie wniosków w trybie szczególnym/losowym jest prowadzone cały rok.

3. Zgłoszenie do udziału w przedsięwzięciu „Premia na Horyzoncie 2”

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

4. Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 26 września 2022 r. i jest prowadzone w trybie ciągłym. 


Logo Narodowego Centrum Nauki.

1. Wnioski w ramach międzynarodowego konkursu Weave-UNISONO

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

2. Polskie Powroty 2022 organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły zgodnie z warunkami i regulaminem naboru – w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie do złożenia do NCN ostatniego wniosku zawierającego Komponent badawczy zakwalifikowany przez NAWA do finansowania w programie „Polskie Powroty 2021”.

3. Wnioski o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie Profesura NAWA 2022
Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie Profesura NAWA 2022 do złożenia do NCN ostatniego wniosku zawierającego Komponent badawczy zakwalifikowany przez NAWA do finansowania w tym programie.

4. SONATINA

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 marca 2024 r. do godziny 16:00 CET.

5. DAINA

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 marca 2024 r. do godziny 16:00 CET.


  1. Konkurs nr 1/PERUN/2023

Nabór wniosków w systemie OSF trwa od 1 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 do godz. 16:00.


Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023 r.