Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Terminy naboru wniosków w systemie OSF

1. Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 15 lipca 2019 r. i jest prowadzone w trybie ciągłym. 

2. Wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z kształceniem

Termin rozpoczęcia naboru wniosku: 01.02.2023 r.
Termin zakończenia naboru wniosku w podziale na tryby złożenia wniosku:

  • wnioski w trybie normalnym: do 30.04.2023 do godziny 23:59,
  • wnioski w trybie szczególnym/losowym: cały rok,
  • wnioski w programach wieloletnich: do 30.09.2023 do godziny 23:59

3. Zgłoszenie do udziału w przedsięwzięciu „Premia na Horyzoncie 2”

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

4. Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 26 września 2022 r. i jest prowadzone w trybie ciągłym. 

5. Polska Metrologia II

Nabór wniosków jest prowadzony od 4 września do 13 października 2023 r. do godz. 16:00

6. Perły nauki II

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 13 października 2023 r. do godz. 16:00

7. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 31 października 2023 roku do godz. 16:00


Logo Narodowego Centrum Nauki.

1. Wnioski w ramach międzynarodowego konkursu Weave-UNISONO

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

2. Polskie Powroty 2022 organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły zgodnie z warunkami i regulaminem naboru – w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie do złożenia do NCN ostatniego wniosku zawierającego Komponent badawczy zakwalifikowany przez NAWA do finansowania w programie „Polskie Powroty 2021”.

3. Wnioski o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie Profesura NAWA 2022
Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie Profesura NAWA 2022 do złożenia do NCN ostatniego wniosku zawierającego Komponent badawczy zakwalifikowany przez NAWA do finansowania w tym programie.

4. SONATA 19

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2023 r. do godziny 16:00.

5. OPUS 26 + LAP/ Weave

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2023 r. do godziny 16:00.


Brak aktualnie prowadzonych naborów.


Ostatnia aktualizacja: 18 września 2023 r.