Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Terminy naboru wniosków w systemie OSF

1. Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 15 lipca 2019 r. i jest prowadzone w trybie ciągłym. 

2. Wnioski o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2023 r.

Termin zakończenia naboru wniosku w podziale na tryby złożenia wniosku:

  • wnioski w trybie szczególnym/losowym: cały rok

3. Wnioski w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanej z kształceniem

Termin rozpoczęcia naboru wniosku: 01.02.2023 r.
Termin zakończenia naboru wniosku w podziale na tryby złożenia wniosku:

  • wnioski w trybie normalnym: do 30.04.2023 do godziny 23:59,
  • wnioski w trybie szczególnym/losowym: cały rok,
  • wnioski w programach wieloletnich: do 30.09.2023 do godziny 23:59

4. Zgłoszenie do udziału w przedsięwzięciu „Premia na Horyzoncie 2”

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

5. Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 26 września 2022 r. i jest prowadzone w trybie ciągłym. 


Logo Narodowego Centrum Nauki.

1. Wnioski w ramach międzynarodowego konkursu Weave-UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym

2. Wnioski w ramach konkursu MNIATRURA 7

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00

3. Wniosek o finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki komponentu badawczego w projektach finansowanych w ramach programu Polskie Powroty 2022 organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły zgodnie z warunkami i regulaminem naboru – w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie do złożenia do NCN ostatniego wniosku zawierającego Komponent badawczy zakwalifikowany przez NAWA do finansowania w programie „Polskie Powroty 2021”.

6. Wnioski QuantERA Call 2023 na międzynarodowe projekty badawcze

Nabór wniosków w systemie OSF trwa od 20 lutego 2023 r.

7. Wnioski w ramach PRELUDIUM 22

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2023 r. do godziny 16:00.

8. Wnioski w ramach OPUS 25

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2023 r. do godziny 16:00.

9. Wnioski o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie Profesura NAWA 2022
Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie Profesura NAWA 2022 do złożenia do NCN ostatniego wniosku zawierającego Komponent badawczy zakwalifikowany przez NAWA do finansowania w tym programie.

10. Wnioski w ramach M.ERA-NET 3 Call 2023

 Termin złożenia wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze mija 28 listopada 2023 (16:00 CET).

11. Wnioski w ramach BTC ENUTC Call 2023

Przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym, tj. do 2 maja 2023 r.

12. Wnioski w ramach JPI HDHL 2023

Termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2023, godzina 15.00 CEST.


  1. Wnioski DOB BIO12 runda 2

Nabór wniosków w systemie OSF trwa od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. do godz. 16.00.


Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2023 r.