Kontakt merytoryczny

rozwiń sekcję klikając w nagłówek


Projekt ZSUN współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

System OSF został zaprojektowany i wykonany oraz jest utrzymywany i administrowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zgodnie z wymaganiami określanymi przez MEiN, NCN i NCBiR. W latach 2011-2015 współfinansowany ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka.

System ZSUN/OSF jest zoptymalizowany dla przeglądarek: oraz ich nowszych wersji.
Logo systemu OSF przedstawia signed planar graph, grafikę dostępną na www.wikidot.com na licencji CC-BY-SA 3.0.


Copyright © 2005-2021 OPI
Build: 2021-08-02 13:10:11 CESTRevision: 6abdedd9eb37Branch: origin/produkcjaNode: osfWf18Node-8