Wczytuję stronę...
Proszę czekać
Edytujesz dane w oknie popup
Pokaż to okno

Zintegrowany System Usług dla Nauki
Obsługa Strumieni Finansowania

Ważne informacje


INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ  (publikacja od: 2018-07-25 14:50 do: 2018-10-31 23:59)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 1 października 2018 roku planowane jest wejście w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem wejścia w życie ww.  ustawy traci moc m. in. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Oznacza to, iż z dniem 1 października 2018 roku zostanie wstrzymany nabór wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę złożone po dniu 30 września 2018 roku nie będą rozpatrywane przez Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego. Postępowania w sprawie wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, złożonych po 30 września 2018 roku zostaną umorzone
 

System ZSUN/OSF przeznaczony jest do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do:

  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Narodowego Centrum Nauki
  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Kontakt merytoryczny

rozwiń sekcję klikając w nagłówek

Departament Nauki
rozwiń sekcję klikając w nagłówek
(22) 50 17 843
(22) 50 17 840
(22) 52 92 493
(22) 52 92 458
• utrzymanie potencjału badawczego
+48 (22) 50 17 112

• badania naukowe lub prace rozwojowe młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

• restrukturyzacja
+48 (22) 52 92 370

• utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego

• utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej
+48 (22) 52 92 337

• zapewnienie dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki
+48 (22) 52 92 456
+48 (22) 52 92 490
+48 (22) 52 92 454
+48 (22) 52 92 490
+48 (22) 52 92 380
+48 (22) 52 92 452
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni
oraz jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
   +48 (22) 50-17-860
   +48 (22) 52-92-425
• instytuty badawcze
   +48 (22) 52-92-344
+48 (22) 52-92-344
+48 (22) 50-17-145
+48 (22) 52-92-425
+48 (22) 52 92 368
+48 (22) 52 92 358
+48 (22) 50 17 107
+48 (22) 52 92 349
+48 (22) 52 92 368
+48 (22) 52 92 358
+48 (22) 50 17 107
+48 (22) 52 92 349
+48 (22) 52 92 427
+48 (22) 50 17 107
drogą mailową pod adresem: pytania.dun@mnisw.gov.pl
+48 (22) 50 17 150
Departament Innowacji i Rozwoju
Kontakt w sprawach:
rozwiń sekcję klikając w nagłówek
Kontakt w sprawach:

– wniosków badawczych z zakresu badań podstawowych

– projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych

  1. poszukaj odpowiedzi w sekcji „Najczęściej zadawane pytania”
    na stronie
  2. jeśli nie znalazłeś interesujących Cię informacji, napisz na adres: biuro@ncn.gov.pl
  3. jeśli nadal masz pytania, skontaktuj się z odpowiednim pracownikiem NCN, postępując według instrukcji na stronie

Logo Unia Europejska

Projekt ZSUN współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

System OSF został zaprojektowany i wykonany oraz jest utrzymywany i administrowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zgodnie z wymaganiami określanymi przez MNiSW, NCN i NCBiR. W latach 2011- 2015 współfinansowany ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka.

System ZSUN/OSF jest zoptymalizowany dla przeglądarek: oraz ich nowszych wersji.
Logo systemu OSF przedstawia signed planar graph, grafikę dostępną na www.wikidot.com na licencji CC-BY-SA 3.0.
Build: 2018-08-13 06:46:18 CESTRevision: ae70833eb2b9Node: Osf2Node-6


Copyright © 2005 - 2018