Wczytuję stronę...
Proszę czekać

Zintegrowany System Usług dla Nauki
Obsługa Strumieni Finansowania

Ważne informacje


Zakończenie naboru wniosków do programu "Dialog".  (publikacja od: 2019-06-06 12:35 do: 2019-07-15 23:59)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że z dniem 30 czerwca 2019 roku zakończony zostanie nabór wniosków do programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 roku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski do programu „DIALOG” złożone po 30 czerwca 2019 roku nie będą rozpatrywane. Pierwszą stronę wniosku, wygenerowaną przez system OSF, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy dostarczyć w postaci dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu obsługującego ministra albo w formie papierowej w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w systemie OSF, np. w przypadku złożenia wniosku w systemie OSF ostatniego dnia naboru wniosków, tj. 30 czerwca 2019 roku, termin dostarczenia do MNiSW pierwszej strony wniosku upływa 15 lipca 2019 r. Wnioski, wobec których nie spełniono powyższego obowiązku, nie będą podlegały ocenie.

System ZSUN/OSF przeznaczony jest do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do:

  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Narodowego Centrum Nauki
  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Kontakt merytoryczny

rozwiń sekcję klikając w nagłówek

Departament Nauki
rozwiń sekcję klikając w nagłówek
(22) 50 17 843
(22) 50 17 840
(22) 52 92 493
(22) 52 92 458
+48 (22) 52 92 490
+48 (22) 52 92 454
+48 (22) 52 92 490
+48 (22) 52 92 380
+48 (22) 52 92 452
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni
oraz jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
   +48 (22) 50-17-860
   +48 (22) 52-92-425
• instytuty badawcze
   +48 (22) 52-92-344
+48 (22) 52-92-344
+48 (22) 50-17-145
+48 (22) 52-92-425
+48 (22) 52 92 368
+48 (22) 52 92 358
+48 (22) 50 17 107
+48 (22) 52 92 368
+48 (22) 52 92 358
+48 (22) 50 17 107
+48 (22) 52 92 349
+48 (22) 52 92 427
+48 (22) 50 17 107
drogą mailową pod adresem: pytania.dun@mnisw.gov.pl
+48 (22) 50 17 150
Departament Innowacji i Rozwoju
Kontakt w sprawach:
rozwiń sekcję klikając w nagłówek
Kontakt w sprawach:

– wniosków badawczych z zakresu badań podstawowych

– projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych

  1. poszukaj odpowiedzi w sekcji „Najczęściej zadawane pytania”
    na stronie
  2. jeśli nie znalazłeś interesujących Cię informacji, napisz na adres: biuro@ncn.gov.pl
  3. jeśli nadal masz pytania, skontaktuj się z odpowiednim pracownikiem NCN, postępując według instrukcji na stronie

Logo Unia Europejska

Projekt ZSUN współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

System OSF został zaprojektowany i wykonany oraz jest utrzymywany i administrowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zgodnie z wymaganiami określanymi przez MNiSW, NCN i NCBiR. W latach 2011- 2015 współfinansowany ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka.

System ZSUN/OSF jest zoptymalizowany dla przeglądarek: oraz ich nowszych wersji.
Logo systemu OSF przedstawia signed planar graph, grafikę dostępną na www.wikidot.com na licencji CC-BY-SA 3.0.


Copyright © 2005 - 2019
Build: 2019-06-18 17:18:13 CESTRevision: 10c80cb30ce8Node: Osf2Node-4