Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Jak rozliczyć projekt – tworzenie raportów w OSF

Poprzez rozliczenie projektu rozumie się wygenerowanie oraz składanie raportów cząstkowych/rocznych/końcowych. Raporty można generować i składać w systemie OSF. Ramy czasowe, w których użytkownik może generować i składać raporty są określone przez poszczególne instytucje.

Tworzenie raportów

W menu znajdującym się w module tworzenia wniosków dostępna jest opcja Utwórz raport roczny. Po wybraniu tej opcji zostanie automatycznie dodana sekcja Raport w menu po lewej stronie ekranu. Należy uzupełnić dane we wszystkich podsekcjach a następnie określić sposób wysyłki raportu rocznego do Ministerstwa.

Widok fragmentu zestawienia wniosków. Na czerwono zaznaczono opcje "Utwórz raport roczny".
Widok menu w module tworzenia wniosku. Na czerwono zaznaczono menu umożliwiające poruszanie się po poszczególnych sekcjach raportu.

Wysyłka raportu może być zrealizowana za pomocą ePUAP a także przy zastosowaniu podpisu cyfrowego. Wysyłka raportu odbywa się analogicznie jak w przypadku wysyłki wniosku lub zastrzeżeń oceny wniosku.

Komunikat dotyczący opcji wyboru sposobu wysyłki raportu.

W przypadku tworzenia raportu końcowego, Redaktor wniosku wybiera opcję Utwórz raport końcowy. W zakładce Raport, zostanie automatycznie utworzona opcja wyboru Raport końcowy. Należy uzupełnić poszczególne sekcje, wybrać sposób wysyłki wniosku i analogicznie do wniosku rocznego, wysłać do Ministerstwa.

Widok fragmentu zestawienia wniosków. Na czerwono zaznaczono opcje "Utwórz raport końcowy".
Widok menu w module tworzenia wniosku. Na czerwono zaznaczono menu umożliwiające poruszanie się po poszczególnych sekcjach raportu.

Przeglądanie raportów

Raporty mogą być przeglądane z poziomu lewego menu wybranego wniosków.

Widok fragmentu lewego menu w module składania wniosków. 
Niebieska strzałka wskazuje moduł "Raport".

Raporty statutowe i Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN) można składać w module Raporty Ministerstwa dostępnym z poziomu strony głównej konta OSF. W celu stworzenia nowego wniosku należy wybrać Nowy raport po lewej stronie ekranu.

Widok strony głównej po zalogowaniu do konta OSF jako Redaktor wniosku lub Redaktor pomocniczy.
Niebieska strzałka wskazuje moduł "Raporty Ministerstwa (tylko statutowe i DUN)".
Fragment lewego menu w module "Raporty Ministerstwa (tylko statutowe i DUN)". Niebieska strzałka wskazuje opcję "Nowy raport".