Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Konkurs nr 12/2022 (Runda 1) – nowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Uruchomienie naboru wniosków.

W dniu 13.06.2022 (poniedziałek) o godz. 9.00 został uruchomiony nabór wniosków w ramach konkursu nr 12/2022 (Runda 1) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

O konkursie

Konkurs ma na celu wsparcie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Finansowanie mogą otrzymać projekty, które w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost potencjału naukowego i rzeczywiste jego zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Zakres tematyczny

Runda nr 1 obejmuje następujący katalog zakresów tematycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności państwa:

  • Opracowanie, implementacja i ocena bezpieczeństwa algorytmów postkwantowych pk. APQ.
  • System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K) / SAP-35
  • Wpływ wysiłku bojowego i transportu lotniczego na bezpieczeństwo nurków bojowych w trakcie realizacji podwodnych działań bojowych/ TULIPAN V
  • Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (DIAGNOTROP)
  • Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)

Forma składania wniosków i termin

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF od 13 czerwca 2022 (poniedziałek), od godz. 9:00 do 13 lipca 2022 (środa), do godz. 16:00.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w komunikacie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.