Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Nabór wniosków MAESTRO i SONATA-BIS

4 lipca 2022 r. w ramach modułu „Wniosek o finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych” zostały uruchomione dwa podtypy konkursów:

MAESTRO

Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

SONATA-BIS

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Budżet konkursu wynosi 120 mln zł.


Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Nabór wniosków trwa do 15 września 2022 r. do godziny 16:00.