Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Ruszył nabór wniosków do programu „Doktorat wdrożeniowy”

9 maja 2022 r. ruszył nabór wniosków do VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Główne założenia programu

Tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich.

Działania w ramach programu obejmują kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Cel programu

Program ma na celu wsparcie projektów, które:

• realnie wpłyną na innowacyjność gospodarki,
• zwiększą potencjał naukowy Polski,
• wpłyną na dalszy rozwój naukowy polskich badaczy

Czas trwania programu

Czas przeznaczony na realizację badań wynosi 4 lata. Pomoc przy realizacji projektu zapewnia Doktorantowi Promotor oraz Opiekun Pomocniczy wskazany spośród doświadczonych pracowników Przedsiębiorstwa/innego podmiotu.

Forma i termin składania wniosków

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu OSF od 9 maja 2022 r. (poniedziałek) do 1 czerwca 2022 r. (środa).

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.