Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Uruchomienie naboru dla wniosków konkursowych NCN – MAESTRO, SONATA BIS, PRELUDIUM BIS

W ramach modułu przeznaczonego do składania wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki, dnia 19 czerwca 2023 r. w systemie OSF został uruchomiony nabór wniosków konkursowych w ramach:

  • MAESTRO – wnioski o finansowanie na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kliknij, aby poznać szczegółowe warunki konkursu
  • SONATA BIS – wnioski o finansowanie na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Kliknij, aby poznać szczegółowe warunki konkursu
  • PRELUDIUM BIS – wniosek o finansowe wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Kliknij, aby poznać szczegółowe warunki konkursu

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2023 r. do godziny 16:00.

Zachęcamy do składania wniosków.