Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Uruchomienie naboru dla wniosków konkursowych NCN – SONATA BIS, MAESTRO 

W dniu 18 czerwca 2024 r. w systemie OSF zostały uruchomione nabory wniosków konkursowych w ramach:

SONATA BIS

Wniosek o finansowanie na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Kliknij, aby poznać szczegółowe warunki konkursu SONATA BIS

MAESTRO 

Wniosek o finansowanie na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Kliknij, aby poznać szczegółowe warunki konkursu MAESTRO


Termin składania wniosków w systemie OSF: do 17 września 2024 r. do godziny 16:00.

Zachęcamy do składania wniosków.