Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Wnioski krajowe dla CHIST-ERA ORD Call (NCN) – nabór otwarty

Od 1 października 2022 r. można w OSF składać wnioski na poziomie krajowym w ramach konkursu CHIST-ERA Call Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD Call).

Jest to konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies.

W ramach konkursu finansowane będą międzynarodowe projekty badawcze związane z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania składa się z dwóch poziomów:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci CHIST-ERA (ESS).
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF:
od 1 października 2022 do 21 grudnia 2022 r.

Szczegółowy opis warunków i zasad przeprowadzania konkursu CHIST-ERA ORD Call, znajduje się w ogłoszeniu dostępnym na stronie internetowej NCN:
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/chist-era-2022