Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Wnioski krajowe dla M.ERA-NET 3 Call 2022 (NCN) – nabór otwarty

Od 14 października 2022 r. można w OSF składać wnioski na poziomie krajowym w ramach konkursu M-ERA.NET Call 2022. Jest to konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią M-ERA.NET 3.

W ramach konkursu finansowane będą międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania składa się z dwóch poziomów:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System.
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF:
od 14 października 2022 do 24 listopada 2022 r.

Szczegółowy opis warunków i zasad przeprowadzania konkursu M.ERA-NET, znajduje się w ogłoszeniu dostępnym na stronie internetowej NCN:
M.ERA-NET 3 Call 2022