Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

CHANSE Call 2023 (NCN) – uruchomienie naboru dla wniosków konkursowych

Dnia 2 lutego 2024 r. w systemie OSF został uruchomiony nabór wniosków konkursowych w ramach CHANSE Call 2023.

CHANSE

CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) to koordynowany przez NCN program realizowany przez 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 krajów europejskich. Głównym celem programu CHANSE jest ogłoszenie konkursu na międzynarodowe projekty badawcze pt. Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age. Do zadań CHANSE należy finansowanie wysokiej jakości międzynarodowych projektów badawczych oraz inspirowanie współpracy między naukowcami a różnymi grupami interesariuszy, takimi jak: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, prawodawcy, decydenci, szkoły itp.

Program CHANSE powstał w wyniku współpracy sieci HERA i NORFACE, wspierających badania naukowe w obszarze, odpowiednio, humanistyki i nauk społecznych. Konsorcjum CHANSE pozyskało grant w wysokości 10 mln EUR pochodzący z Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej NCN.

Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 2 kwietnia 2024 r.