Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Uruchomienie naboru dla wniosków konkursowych NCN – BiodivNBS

W ramach modułu przeznaczonego do składania wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki, dnia 15 lutego 2024 r. w systemie OSF został uruchomiony nabór wniosków konkursowych w ramach:

BiodivNBS 

Konkurs na międzynarodowe interdyscyplinarne projekty badawcze w obszarze nauk dotyczących ochrony bioróżnorodności. Cele konkursu:

  • Promowanie rozwiązań opartych na przyrodzie i ich uwzględnienie w procesie tworzenia polityki na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • Wspieranie badań pozwalających lepiej zrozumieć mechanizmy oddziaływujące na  rozwiązania oparte na przyrodzie oraz ich wdrażanie w kontekście korzyści dla przyrody, dobrobytu ludzi i transformacji społecznej;
  • Edukacja i angażowanie obywateli w działania mające chronić środowisko i bioróżnorodność.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kliknij, aby poznać szczegółowe warunki konkursu.

Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 16 kwietnia 2024 r. (16:00 CEST).

Zachęcamy do składania wniosków