Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Gdzie znajdę umowy?

Poniższa instrukcja dotyczy wniosków zakwalifikowanych do finansowania, kierowanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wygląd oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów mogą się nieznacznie różnić w zależności od programu, w którym składany jest wniosek.

Uwaga

W systemie OSF znajdują się wyłącznie umowy, które zostały już zawarte i wprowadzone do systemu przez pracownika Ministerstwa. Wzory umów do pobrania znajdują się na dedykowanych stronach Ministerstwa dotyczących wybranego programu/konkursu.

W celu podglądu wprowadzonej do systemu OSF umowy należy zalogować się do systemu OSF, a następnie z listy wniosków wybrać właściwy wniosek oraz przejść do zakładki Umowa*, która znajduje się pod zakładką Wniosek. W lewym menu system wyświetla zakładki z danymi umowy oraz aneksami do niej, jeśli takie zostały podpisane. Należy kliknąć na wybraną pozycję, aby wyświetlić szczegółowe informacje.

Czerwona strzałka wskazuje na zakładkę "Umowa". Pod zakładką lista rozwijana z pozycjami: Aneks nr 2, Aneks nr 1, Umowa.

*Zakładka Umowa jest widoczna wyłącznie w tych wnioskach, dla których umowa została już zawarta i na jej podstawie pracownik Ministerstwa wprowadził informacje do systemu.