Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Czy mój wniosek został wysłany?

Dokładne instrukcje zawierające kolejne kroki w procesie wysyłania wniosku można znaleźć w artykule: Elektroniczna wysyłka wniosku – wnioski kierowane do MNiSW .

Wysyłka wniosku z wykorzystaniem podpisu cyfrowego (kwalifikowany podpis elektroniczny):

Należy pobrać z systemu OSF plik zawierający część A wniosku z podpisem elektronicznym OSF. Następnie należy pobrany plik podpisać podpisem elektronicznym w formacie PADES i w sekcji „Elektroniczna wysyłka” należy załączyć podpisany plik. Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie OSF ma status „wysłany”.

Widok nagłówka wniosku. Czerwoną strzałką i kwadratem oznaczono "Status: wysłany".

Wysyłka wniosku z wykorzystaniem ePUAP (z użyciem Profilu Zaufanego):

Opatrzoną podpisem zaufanym część A wniosku wraz z formularzem pisma ogólnego należy wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa. Oprócz wysłania części A wniosku przez ePUAP należy również wysłać cały wniosek w systemie OSF. Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie OSF ma status wysłany i wnioskodawca otrzymał wygenerowane przez platformę ePUAP urzędowe poświadczenie przedłożenia UPP.

Widok nagłówka wniosku. Czerwoną strzałką i kwadratem oznaczono "Status: wysłany".

Wysyłka wniosku papierowo (dotyczy wyłącznie wybranych konkursów):

Podpisaną część A wniosku należy wysłać na adres Ministerstwa. Oprócz wysłania części A wniosku w wersji papierowej należy również wysłać cały wniosek w systemie OSF. Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie OSF ma status wysłany.

Widok nagłówka wniosku. Czerwoną strzałką i kwadratem oznaczono "Status: wysłany".