Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Jak dodać/odebrać uprawnienia Redaktora pomocniczego/Czytelnika do mojego wniosku?

Jako Redaktor wniosku możesz przydzielić uprawnienia Redaktora pomocniczego lub Czytelnika wniosku do utworzonego przez siebie wniosku. Pozwoli to na jednoczesną pracę wielu osób nad tworzonym przez Ciebie wnioskiem.

Uwaga

Uprawnienia wynikające z nadania innym osobom roli Redaktora pomocniczego lub Czytelnika wniosku dotyczą wyłącznie tego wniosku (raportu) w którym są dodawane. Osoby które wskażesz nie będą mieć wglądu w inne Twoje wnioski bądź raporty zgromadzone na Twoim koncie.

Jak dodać rolę pomocniczą?

Zarządzanie dostępem do Twojego wniosku odbywa się w ramach sekcji o nazwie [Redaktorzy pomocniczy] bądź [Czytelnicy], sekcje znajdziesz w lewym menu swojego wniosku.

Fragment bocznego menu w module składania wniosków. 
Czerwona strzałka wskazuje sekcję "Redaktorzy pomocniczy".

Redaktor wniosku może przydzielić uprawnienia Redaktora pomocniczego lub Czytelnika w ramach wniosku, korzystając z akcji +Dodaj.

Fragment sekcji "Redaktorzy pomocniczy" w w module składania wniosków. 
Czerwona strzałka wskazuje opcję wybrania "Nowego redaktora pomocniczego".

Istnieją dwie lub trzy możliwości:*

  • Dodanie nowego Redaktora pomocniczego lub Czytelnika – umożliwia stworzenie w bazie OSF nowego konta Użytkownika, któremu zostaną przydzielone odpowiednie prawa dostępu do wniosku. Redaktor wniosku musi przekazać tej osobie login i hasło, które pozwolą jej na zalogowanie się do OSF.
  • Dodanie Redaktora pomocniczego lub Czytelnika z innego wniosku utworzonego w systemie – z tej opcji można skorzystać, jeżeli osoba, która ma uzyskać dostęp, była kiedyś dodana w innym stworzonym przez Ciebie wniosku, jako Redaktor pomocniczy lub Czytelnik wniosku. W tej sytuacji możesz on skorzystać z listy takich osób i „dorzucić” je do aktualnego wniosku.
    * opcja jest dostępna w zależności od rodzaju wniosku/raportu.
  • Dodanie do wniosku zarejestrowanego użytkownika systemu OSF – można jej użyć, jeżeli znasz login osoby, używany przez nią w systemie OSF. Po jego wpisaniu system automatycznie przydzieli wskazanej osobie uprawnienia do Twojego wniosku.

Jak odebrać nadane uprawnienie?

Aby odebrać nadane uprawnienie skorzystaj z przycisku służącego do usunięcia osoby z listy Redaktorów pomocniczych lub Czytelników (ikona kosza). Możesz także podmienić osobę na inną.

Fragment sekcji "Redaktorzy pomocniczy" w module składania wniosków. 
Czerwona strzałka wskazuje opcję usunięcia Redaktorowi pomocniczemu dostępu do wniosku.

Uwaga

W niektórych typach wniosków (zwłaszcza archiwalnych) nie jest możliwe zarządzanie Redaktorami pomocniczymi lub Czytelnikami, jeśli wniosek został już wysłany do instytucji realizującej nabór wniosków.