Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Kto ma dostęp do mojego wniosku w systemie? Gdzie mogę to sprawdzić?

Dostęp do danego wniosku (raportu) zarejestrowanego w systemie OSF mają każdorazowo:

  • Redaktor wniosku – zazwyczaj jest nim osoba która utworzyła dany wniosek (autor), choć może zdarzyć się, że prawa RW zostały przeniesione z pierwotnego autora na inną osobę. Dane aktualnego Redaktora wniosku powinny znajdować się w sekcji [Redaktor wniosku] (ew. mogą być też widoczne w nagłówku wniosku).
Fragment modułu składania wniosków. Czerwona strzałka wskazuje na sekcję "Redaktor wniosku".
  • Redaktor pomocniczy – każda osoba z listy widocznej w sekcji [Redaktorzy pomocniczy].
Fragment sekcji "Redaktorzy pomocniczy" w module składania wniosków. 
Czerwona strzałka wskazuje sekcję "Redaktorzy pomocniczy".
  • Czytelnik wniosku – każda osoba z listy widocznej w sekcji [Czytelnicy].
Fragment sekcji "Czytelnicy wniosku" w  module składania wniosków. 
Czerwona strzałka wskazuje sekcję "Czytelnicy".

Dodatkowo należy pamiętać, że wgląd do wniosków mają uprawnione do tego osoby biorące udział w procesie oceny danego wniosku lub raportu czyli:

  • Pracownicy instytucji prowadzących nabór – dostęp do wniosków (raportów) mają uprawnieni pracownicy Ministerstwa, NCN, NCBR biorący udział w procesie ich oceny w systemie OSF.
  • Członkowie zespołów oceniających, zespołów ekspertów, eksperci, recenzenci – dostęp do wniosków (raportów) mogą też uzyskać wyznaczeni członkowie zespołów oceniających, zespołów ekspertów, recenzenci itd. Dostęp dla tych osób jest warunkowany sposobem procedowania oceny wniosków w danej instytucji.

Dane tych osób najczęściej nie są ujawniane Wnioskodawcom, poza przypadkami konkursów w których mogą być w systemie widoczne dane osoby, wskazanej w danym przypadku jako opiekun wniosku. Zależy to jednak od instytucji i od przyjętej procedury konkursowej. Dane opiekuna wniosku są najczęściej wyświetlane w nagłówku wniosku.