Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Jak mogę przekazać moje wnioski innemu Użytkownikowi?

Wniosek utworzony w systemie OSF jest przypisany do konta osoby, która go utworzyła.
Tą osobą jest Redaktor wniosku.

Czasem zdarza się, że zachodzi potrzeba przeniesienia praw do tego wniosku na inną osobę.

Czy w OSF możliwa jest zmiana Redaktora wniosku?

Tak, w systemie OSF możliwa jest zmiana uprawnień Redaktora wniosku z osoby A na osobę B.
Zmiana taka jest możliwa na wniosek Wnioskodawcy i powinna być odpowiednio umotywowana oraz udokumentowana.

Co musisz wiedzieć?

 1. Autorem wniosków tworzonych i składanych w systemie OSF jest Redaktor wniosku.
 2. Redaktor wniosku jest osobą fizyczną, posiadającą w systemie przypisany do swojego konta numer PESEL lub inny unikalny identyfikator (np. informację o dokumencie tożsamości w przypadku jeśli nie posiada nr PESEL).
 3. Właścicielem wniosku projektowego tworzonego w OSF oraz wszelkich danych w nim zgromadzonych jest Wnioskodawca, czyli podmiot (lub grupa podmiotów) w imieniu której Redaktor wniosku tworzy, bądź składa wniosek.
 4. Zmiana Redaktora wniosku może być dokonana wyłącznie na wyraźną prośbę Wnioskodawcy.
 5. Jako Redaktor wniosku jesteś odpowiedzialny za wnioski znajdujące się na Twoim koncie. Jeśli uprawnienia do jednego lub kilku z nich powinny zostać przekazane innej osobie, niezwłocznie poinformuj o tym fakcie Wnioskodawcę podanego we wniosku.

Procedura zmiany Redaktora wniosku

 1. Wnioskodawca powinien zwrócić się pisemnie do Dyrektora OPI PIB z prośbą o zmianę Redaktora wniosku.

  W prośbie należy wskazać m.in.:

  • numer ID lub rejestracyjny wniosku, który należy przenieść na nowego Redaktora wniosku,
  • dane obecnego Redaktora wniosku (w tym login systemowy lub PESEL),
  • dane Redaktora wniosku na którego należy przenieść dany wniosek/wnioski (w tym login systemowy lub PESEL Redaktora) – ważne by osoba ta miała już założone w OSF konto z nadanymi uprawnieniami Redaktora wniosku.

Jeśli prośba dotyczy wielu wniosków należy podać wszystkie numery ID/rejestracyjne wniosków wraz z danymi ich Redaktorów.

 1. Po weryfikacji danych przesłanych do OPI PIB, administratorzy systemu OSF dokonają próby przeniesienia wskazanego wniosku/wniosków na nowego Redaktora wniosków. W sytuacji, gdy wymagane będzie dodatkowe uszczegółowienie zakresu prac, OPI PIB zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z Wnioskodawcą w celu wyjaśnienia ww. kwestii.
 2. Prośby o zmianę Redaktora wniosku można kierować:
  1. pisemnie, bezpośrednio na adres OPI PIB:

   Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
   al. Niepodległości 188 B
   00-608 Warszawa

  2. poprzez e-PUAP na adres skrytki:

   /OPIPIB/SkrytkaESP

 3. Prośby o zmianę Redaktora wniosku, kierowane telefonicznie lub e-mailowo bezpośrednio do Helpdesku OPI przez osoby fizyczne, nie będą rozpatrywane.