Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Złożyłem wnioski w imieniu podmiotu X. Zmieniam pracodawcę. Co mam zrobić z wnioskami w OSF?

Jako Redaktor wniosku jesteś odpowiedzialny za wnioski (lub raporty), które utworzyłeś bądź złożyłeś w imieniu Wnioskodawcy na swoim koncie w OSF. Pomimo tego, że to Ty jesteś autorem wniosku, jego właścicielem (oraz wszelkich danych w nim zgromadzonych) jest Wnioskodawca, czyli podmiot (lub grupa podmiotów) w imieniu którego wykonywałeś czynności w systemie.

Utworzone przez Ciebie wnioski, są przypisane do Twojego konta Użytkownika. Musisz być świadomy, że konto to jest skojarzone z Twoim numerem PESEL. Konto należy więc tylko do Ciebie i wyłącznie Ty masz prawo z niego korzystać.

Uwaga

  1. Zabronione jest przekazywanie danych do logowania do Twojego konta innej osobie.
  2. Zabronione jest rejestrowanie nowych kont lub modyfikowanie danych osobowych istniejących kont w taki sposób aby ktoś inny działał w OSF z Twoim numerem PESEL.
  3. Nie ma możliwości zmiany numeru PESEL przypisanego do Twojego konta.

W przypadku, kiedy zmieniasz pracodawcę (w imieniu którego składałeś wnioski w OSF), powinieneś poinformować go o potrzebie przepięcia wniosków z Twojego konta na konto innej osoby, która również ma konto w OSF. Ona również powinna mieć rolę Redaktora wniosków. Zadbaj aby Twój dotychczasowy pracodawca otrzymał od Ciebie informację o numerach ID lub numerach rejestracyjnych tych wniosków które trzeba przepiąć, oraz login Twojego konta w systemie OSF. W kolejnym etapie Wnioskodawca powinien zwrócić się do OPI PIB z prośbą o zmianę Redaktora wniosku. Pełny opis tej procedury prezentuje ten wpis.

Po przepięciu wniosków znikną one z Twojego konta.
W razie potrzeby będziesz mógł dalej używać konta i składać nowe wnioski w OSF.