Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Jestem pracownikiem MEiN/NCBR/NCN – jak zgłosić błąd?

Pracownicy Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki nie powinni zgłaszać błędów technicznych w OSF do Helpdesku OPI PIB, gdyż jest on przeznaczony dla Użytkowników zewnętrznych – głównie Wnioskodawców, ekspertów i członków zespołów oceniających wnioski.

Pracownicy instytucji prowadzących nabory wniosków w OSF powinni zgłaszać uwagi poprzez dedykowany system zgłoszeń o nazwie Zsun1tracker.

Jeżeli jesteś pracownikiem instytucji prowadzącej nabór i masz dostęp do systemu Zsun1tracker, zrób w nim zgłoszenie odpowiednio je opisując. Zaznacz czy chodzi o błąd dla funkcjonalności w trakcie testów, czy wdrożonej produkcyjnie.

Jeśli nie masz możliwości zrobienia zgłoszenia, zgłoś problem osobie, która ma uprawnienia w Zsun1tracker lub jeśli takiej nie znasz, przekaż uwagi bezpośrednio do koordynatora odpowiedzialnego w Twojej instytucji za prace nad OSF. Osoby te powinny przekazać zgłoszenie do OPI PIB w Twoim imieniu.