Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Znalazłem błąd/mam uwagi merytoryczne. Co powinienem zrobić?


Jestem użytkownikiem systemu OSF

Użytkownicy systemu OSF mogą napotkać na błędy techniczne dotyczące funkcjonowania systemu oraz mieć uwagi merytoryczne do treści zawartej w module składania wniosków. W zależności od charakteru błędów/uwag, użytkownik systemu może zgłosić nieprawidłowości do dedykowanej jednostki.

Błędy techniczne

Przed zgłoszeniem błędów technicznych, sprawdź czy twój problem nie został już opisany na stronach: Baza wiedzy lub Częste pytania.

Widok strony startowej serwisu OSF. Niebieskie strzałki wskazują na moduły "Baza wiedzy" i "Częste pytania" w górnym menu. Oznaczony pasek wyszukiwarki (przeszukuje Bazę wiedzy i Częste pytania).

Nie udało się rozwiązać problemu/mam uwagi techniczne

System OSF współpracuje z działem Helpdesk OPI PIB. W przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu systemu OSF, problemów i uwag technicznych, użytkownik ma do wyboru dwa kanały kontaktu, którymi może dokonać zgłoszenia lub otrzymać pomoc techniczną:

  • Kontakt telefoniczny
    Jeżeli chcesz porozmawiać o problemie technicznym, możesz skontaktować się z działem Helpdesk OPI PIB telefonicznie. Nasi konsultanci są dostępni w dni robocze w godzinach: 8:15 – 16:15, pod numerem telefonu: +48 22 351 71 01.
  • System zgłoszeń Helpdesk
    Jeżeli nie możesz skontaktować się telefonicznie z działem Helpdesk OPI PIB lub preferujesz zgłoszenie elektroniczne, skorzystaj z systemu zgłoszeń Helpdesk. Jeżeli robisz to po raz pierwszy, możesz skorzystać z instrukcji: System zgłoszeń Helpdesk – instrukcja.

Informacje kontaktowe Helpdesk OPI PIB są również dostępne z poziomu strony głównej oraz w module składania wniosków (dla zalogowanych użytkowników).

Widok modułu składania wniosków. Zbliżenie na informacje w lewym menu. 
Numerem 1 oznaczono opcję przekierowania do systemu zgłoszeń ZSUN Helpdesk.
Numerem 2 oznaczono numer kontaktowy działu Helpdesk OPI-PIB.

1. Bezpośrednie przejście do systemu ZSUN Helpdesk, 2. Kontakt telefoniczny.

Zgłoszeniu w systemie Helpdesk nie podlegają:

  • kwestie merytoryczne związane z zamieszczonymi w systemie szablonami wniosków konkursowych, raportów i umów, a także sposobem ich wypełniania i oceny przeprowadzanej w systemie,
  • wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z serwisu, wynikające z błędów lub pomyłek użytkownika oraz nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych.

Uwagi merytoryczne

Uwagi dotyczące kwestii merytorycznych związanych z zamieszczonymi w systemie OSF szablonami wniosków konkursowych, raportów i umów, a także ze sposobem ich wypełniania i oceny przeprowadzanej w systemie należy kierować do odpowiednich instytucji prowadzących nabory wniosków i ustalających dla nich wymagania prawne oraz techniczne (MNiSW, NCN, NCBR).

Błędy wpływające w jakikolwiek sposób na merytoryczny aspekt naboru lub procedowania wniosków konkursowych ocenia i rozpatruje podmiot, do którego dany wniosek był kierowany, został złożony lub w którym jest procedowany.

Bezpośrednie informacje kontaktowe, pod którymi można zgłaszać uwagi merytoryczne są zazwyczaj dostępne z poziomu modułu składania wniosków (dla zalogowanych użytkowników), w lewym dolnym rogu MENU.

Fragment menu w module składania wniosków. Oznaczone "Pytania merytoryczne".

W przypadku braku informacji kontaktowych w module składania wniosku:

Zgłaszanie uwag merytorycznych należy kierować bezpośrednio do odpowiednich jednostek. Po wybraniu logo instytucji poniżej, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z informacjami kontaktowymi.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) - Logo
Logo Narodowego Centrum Nauki.