Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Jak wysłać wniosek przez ePUAP?

Jest to opcja wysyłki dostępna tylko we wnioskach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przy wysyłce wniosku przez platformę ePUAP należy stosować się do informacji zawartych we wniosku lub w regulaminie konkursu, dla którego składa się wniosek. Należy także pamiętać o następujących zasadach:

  • konto na platformie ePUAP musi należeć do podmiotu, w imieniu którego składany jest wniosek,
  • Profil Zaufany lub certyfikat kwalifikowany musi należeć do osoby uprawnionej do podpisu wniosku oraz jego wysyłki przez platformę ePUAP w imieniu danego podmiotu.

Jeżeli wnioskodawca zdecyduje o przesłaniu wniosku z wykorzystaniem ePUAP (poprzez konto podmiotu), konieczne będzie dołączenie wniosku do pisma ogólnego.

Należy pobrać część A wniosku (w przypadku wniosków kierowanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) z systemu OSF w formacie PDF, a następnie dołączyć ją do formularza pisma ogólnego na platformie ePUAP i potwierdzić profilem zaufanym (służbowym kierownika podmiotu lub osoby upoważnionej pisemnie). Opatrzony podpisem zaufanym formularz pisma ogólnego zawierający część A wniosku należy wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu, do którego kierowany jest wniosek.

Widok pisma ogólnego do podmiotu publicznego. 

Niebieska strzałka wskazuje pole "Dodaj załącznik".

Po wysłaniu pisma ogólnego wraz z załączonym wnioskiem, wnioskodawca otrzyma elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) pisma. To potwierdzenie jest tak samo ważne jak potwierdzenie odbioru listu poleconego, który jest wysłany pocztą tradycyjną.

Oprócz wysłania części A wniosku w ePUAP należy również wysłać cały wniosek w systemie OSF.

Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie OSF ma status wysłany i wnioskodawca otrzymał wygenerowane przez platformę ePUAP urzędowe poświadczenie przedłożenia UPP.

Fragment modułu tworzenia wniosków.

Zawiera aktualne informacje dotyczące wniosku. Wskazanie na Status wniosku "wysłany".