Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Wniosek odesłany do poprawy

Po przesłaniu wniosku do odpowiedniej instytucji, wniosek jest poddawany weryfikacji formalnej. W przypadku kiedy wymagane są dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, wniosek zostanie odesłany do poprawy. Redaktor wniosku otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość (na adres e-mail przypisany do konta OSF) z informacją o wymaganym niezwłocznym zalogowaniu się do systemu OSF.

W przypadku niedokonania uzupełnień i nieodesłania korekty wniosku w systemie OSF w okresie 7 dni od momentu powiadomienia, wniosek zostanie odrzucony z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Widok przykładowej wiadomość e-mail informującej o odesłaniu wniosku do poprawy oraz prośbą o niezwłoczne zalogowanie się do konta w systemie OSF i odebranie zawiadomienia.

Należy niezwłocznie zalogować się do swojego konta OSF, zapoznać z treścią zawiadomienia a następnie dokonać korekty określonych sekcji.

Widok strony głównej konta w systemie OSF z powiadomieniem o nowej wiadomości dotyczącej wniosku. 

Strzałka wskazuje komunikat wyświetlany po odebraniu wiadomości do redaktora.

Redaktor wniosku ma możliwość podglądu treści zawiadomienia w zakładce Zawiadomienia w menu po lewej stronie modułu składania wniosków. W zawiadomieniu podane są informacje, która sekcja wniosku wymaga uzupełnienia/poprawy oraz treść zawiadomienia.

Fragment formularza wniosku, zakładka "Zawiadomienia". 

W sekcji Zawiadomienia znajdują się informacje o treści zawiadomienia i wskazówki dotyczące sekcji wniosku, która wymaga korekty.

System odblokowuje do edycji Redaktora wniosku sekcje wymagające uzupełnienia oraz sekcję Elektroniczna wysyłka i w przypadku, gdy był załączony plik z podpisem cyfrowym, usuwa go (archiwizuje), aby wnioskodawca wygenerował nowy plik do podpisu. Po uzupełnieniu, Redaktor wniosku wysyła ponownie wniosek do Ministerstwa (działanie analogiczne jak podczas pierwszej wysyłki tj. z wygenerowaniem pliku PDF do podpisu lub z podpisem cyfrowym).

Wniosek został pomyślnie wysłany kiedy status wniosku zmienił się na „wysłany po uzupełnieniu”.

Fragment modułu tworzenia wniosków.

Zawiera aktualne informacje dotyczące wniosku. Wskazanie na Status wniosku "wysłany po uzupełnieniu".