Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Usunięcie wniosku

Wniosek może być usunięty wyłącznie przed wysłaniem do instytucji, do której jest kierowany.

Nie ma możliwości usunięcia już wysłanego wniosku.

Redaktor wniosku ma możliwość usunięcia tworzonego przez siebie wniosku. Jest to operacja nieodwracalna. W tym celu, należy wybrać opcję Usuń wniosek z menu w module tworzenia wniosku. System zaprezentuje komunikat potwierdzający usunięcie wniosku.

Opcja usuwanie wniosku. Czerwona strzałka wskazuje na komunikat potwierdzający usunięcie wniosku.

Po potwierdzeniu operacji usunięcia, status wniosku zostanie zmieniony na usunięty. Wszystkie osoby, który posiadały dotychczas dostęp do wniosku, utracą go (Redaktor wniosku, który utworzył wniosek także nie będzie miał do niego dostępu).