Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Redaktor wniosku, redaktor pomocniczy, czytelnik – role dla osób związanych z Wnioskodawcą

W systemie OSF role systemowe można podzielić na dwa główne rodzaje – te przeznaczone dla osób związanych z Wnioskodawcą i te dla osób biorących udział w ocenie wniosków lub raportów.

Poniżej znajdują się typowe funkcjonalności* dostępne dla każdej z tych ról:

ROLATyp roliGłówne funkcjonalności w ramach roli
Redaktor wniosku✔️ może tworzyć wnioski/raporty w imieniu Wnioskodawcy
✔️ może edytować wnioski/raporty
✔️ może wysyłać wnioski/raporty do instytucji (w imieniu Wnioskodawcy)
✔️ może usunąć wniosek/raport
✔️ może dodawać/odbierać innym Użytkownikom rolę Redaktora
pomocniczego lub Czytelnika w utworzonym przez siebie wniosku.
Redaktor pomocniczypomocnicza✔️ może edytować wnioski/raporty do których uzyskał dostęp
❌ nie może tworzyć wniosków/raportów
❌ nie może wysłać wniosku/raportu do instytucji
❌ nie może usuwać wniosku/raportu
Czytelnik wniosku pomocnicza ✔️ może odczytywać zawartość wniosków/raportów
do których uzyskał dostęp
❌ nie może tworzyć wniosków/raportów
❌ nie może edytować
❌ nie może wysłać wniosku/raportu do instytucji
❌ nie może usuwać wniosku/raportu

*Należy wziąć pod uwagę, że funkcjonalności w niektórych wnioskach mogą się różnić w zależności od instytucji do której są kierowane, edycji konkursu itd.

Redaktor wniosku

Redaktor wniosku (RW) to osoba, która może tworzyć wnioski (lub raporty) w module składania wniosków systemu OSF i posiada pełne prawa do ich edycji. Może przydzielać innym osobom prawa dostępu do utworzonego przez siebie wniosku, na poziomie jego edycji bądź czytania. Tylko Redaktor wniosku może wysłać go w imieniu Wnioskodawcy do Ministerstwa, NCN lub NCBR.

Redaktor wniosku może przydzielić uprawnienia Redaktora pomocniczego lub Czytelnika w ramach utworzonego przez siebie wniosku. Jeśli chcesz wiedzieć jak to zrobić przeczytaj ten wpis.

Redaktor pomocniczy

Redaktor pomocniczy to osoba wyznaczona przez Redaktora wniosku (RW), która ma prawo dostępu do wniosku (lub raportu) i może edytować wszystkie jego elementy. Posiada dostęp wyłącznie do tych wniosków do których przypisał go Redaktor wniosku. Od momentu gdy Redaktor wniosku wyśle wniosek do oceny przez instytucję prowadzącą nabór, Redaktor pomocniczy może wyłącznie przeglądać zawartość wniosku.

Zmiany wprowadzone przez redaktorów pomocniczych są zapamiętywane i zapisywane w sekcji [Historia], dostępnej z poziomu wniosku. Redaktor pomocniczy (w odróżnieniu od Redaktora wniosku) nie może usunąć wniosku z systemu ani wysyłać go do instytucji prowadzącej nabór wniosków.

Czytelnik wniosku

Czytelnik wniosku to osoba wyznaczona przez Redaktora wniosku (RW), która ma prawo dostępu do wniosku (lub raportu), do której została dodana, lecz nie może dokonywać w nim żadnych zmian ani podejmować decyzji o jego wysłaniu do rozpatrzenia przez instytucję prowadzącą nabór.