Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Słowniczek

Słownik pojęć stosowanych globalnie w systemie OSF.

PojęcieSkrótOpis
Redaktor wnioskuRW

Osoba zarejestrowana w systemie OSF, będąca twórcą wniosku i posiadająca pełen dostęp do modułu składania wniosków przez Internet. Może tworzyć oraz edytować, usuwać i wysyłać wnioski w trakcie gdy trwa ich nabór.

Redaktor wniosku może przydzielić innym Użytkownikom uprawnienia Redaktora pomocniczego lub Czytelnika do tworzonego przez siebie wniosku.

Redaktor pomocniczyRPRedaktor pomocniczy to osoba wyznaczona przez Redaktora wniosku (RW), która ma prawo dostępu do wniosku i może edytować wszystkie jego elementy. Posiada dostęp wyłącznie do udostępnionych mu wniosków. Gdy Redaktor wniosku prześle wniosek w systemie, Redaktor pomocniczy może wyłącznie przeglądać jego zawartość.
Czytelnik wnioskuCZCzytelnik wniosku to osoba wyznaczona przez Redaktora wniosku (RW), która ma prawo dostępu do wniosku, lecz nie może dokonywać w nim żadnych zmian ani podejmować decyzji o jego wysłaniu do rozpatrzenia.
OSF
ZSUN/OSF

Określenia oznaczające system Obsługa Strumieni Finansowania dostępny w wersji produkcyjnej pod adresem https://osf.opi.org.pl

System OSF stanowi część Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki.

Moduł Centralnego LogowaniaMCL
System stowrzony przez OPI PIB, który daje możliwość jendoczesnego logowania (SSO). Przy użyciu MCL użytkownik ma dostęp do wielu systemów OPI PIB z wykorzystaniem jednego loginu i jednego hasła.
Wnioskodawca

W systemie OSF terminem tym określa się najczęściej podmiot (lub grupę podmiotów) ubiegający się o finansowanie projektu lub przedsięwzięcia w ramach wniosków składanych w systemie.

Wnioskodawca musi spełniać odpowiednie wymogi prawne, dlatego dokładna definicja Wnioskodawcy jest każdorazowo definiowana w ramach odpowiedniego regulaminu lub przepisów definiujących dany nabór wniosków konkursowych.

W zależności od typu i rodzaju konkursu, Wnioskodawca może mieć charakter wnioskodawcy jednopodmiotowego (np. uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy, bądź pojedyncze przedsiębiorstwo) lub wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum naukowe, centrum naukowo-przemysłowe, inna grupa podmiotów).

W imieniu Wnioskodawcy wnioski w systemie może składać Redaktor wniosku.