Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

System zgłoszeń Helpdesk

Zalogowany Użytkownik OSF podczas wypełniania wniosku ma możliwość skorzystania z pomocy systemu ZSUN Helpdesk. Pozwala on na zgłaszanie problemów technicznych z wnioskami i obsługą OSF bezpośrednio do Helpdesku OPI PIB.

Sposób przejścia do Helpdesku.
Fragment lewego menu systemu - widoczny fragment z przyciskiem Helpdesk.

Od przycisku prowadzi czerwona strzałka pokazująca na okno "Czy chcesz utworzyć hasło do konta w systemie Helpdesk?"

Strzałka na numerem 1 pokazuje przycisk OK.

Opis sposobu przejścia do Helpdesku:
1. Wybierz klawisz Helpdesk.
2. Podaj hasło pierwszego logowania w wyświetlonym oknie.
3. Wciśnij OK.

Korzystanie z Helpdesku nie wymaga dodatkowego logowania – konto w nim zostanie utworzone przy pierwszym użyciu.
W trakcie pierwszego użycia należy jedynie utworzyć hasło. Po jego podaniu, można od razu utworzyć nowe zgłoszenie zawierające opis problemu z wnioskiem.

Jestem w systemie Helpdesk – jak zarejestrować zgłoszenie?

Służy do tego opcja Nowe zgłoszenie, która otwiera formularz zgłoszenia.
Możesz w nim opisać swój problem techniczny.

Widok systemu Helpdesk.
Procedura wysyłania zgłoszenia do Helpdesk
1. Z górnej belki wybrać Nowe zgłoszenie (ozn. na obrazku cyfrą 2).
2. Wypełnić dane formularza.
3. Wybrać przycisk "Wyślij zgłoszenie" (oznaczony na obrazku cyfrą 3).

Wszystkie zgłoszenia danego Użytkownika są zapisywane na jego koncie w sekcji Lista zgłoszeń.
Pamiętaj, że dostęp do systemu pomocy jest zawsze dostępny w systemie OSF poprzez funkcję Helpdesk (ew. ZSUN Helpdesk).

W przypadku potrzeby zalogowania się bezpośrednio w systemie Helpdesk, należy użyć adresu e-mail używanego w OSF.

Bezpośredni link pozwalający na zalogowanie się systemu Helpdesk dla osób niezalogowanych do OSF znajdziesz tutaj. Jest on też dostępny na stronie głównej systemu OSF.