Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Rejestracja – Moduł Centralnego Logowania (MCL) OPI PIB

Utworzenie konta dla Redaktora wniosku (RW) możliwe jest dla każdej osoby, która jest formalnie uprawniona do składania wniosków w imieniu podmiotu (lub grupy), który/-a chce wziąć udział w naborze wniosków prowadzonym w systemie OSF. Istnieją dwa sposoby rejestracji w systemie OSF:


Moduł Centralnego Logowania (MCL) OPI PIB

System OSF oferuje możliwość rejestracji za pośrednictwem Modułu Centralnego Logowania OPI-PIB (MCL OPI PIB).

Ta metoda rejestracji jest dostępna wyłącznie dla użytkowników już posiadających konto w MCL.

Etap 1

W celu wybrania metody rejestracji przy użyciu Modułu Centralnego Logowania (MCL) OPI PIB należy wejść na stronę Logowanie do systemu OSF, wybrać opcję Przejdź do systemu a następnie Zarejestruj się przez MCL OPI PIB.

Strona główna systemu OSF. Czerwona strzałka wskazuje na opcję "Przejdź do systemu".
Widok ekranu przejścia do systemu. Czerwony prostokąt wskazuje na opcje "Zarejestruj się przez MCL OPI PIB".

Po wybraniu opcji Zarejestruj się przez MCL OPI PIB pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wybranej metody rejestracji. Należy wybrać przycisk Rejestruj.

Komunikat potwierdzający rejestracją za pomocą MCL OPI-PIB. Na niebiesko zaznaczono opcję "Rejestruj".

Etap 2

Użytkownik zostanie przeniesiony do strony logowania MCL (Moduł Centralnego Logowania), gdzie konieczne jest wpisanie danych w pola Nazwa użytkownika lub adres e-mail i Hasło a następnie wybranie przycisku Zaloguj się.

Jest to etap pośredni i umożliwia użytkownikowi posiadającemu konto w MCL (Moduł Centralnego Logowania) przejść do formularza rejestracyjnego dla Redaktora wniosków.

Widok strony logowania do systemu OSF. Uzupełnione dane logowania. Niebieska strzałka wskazuje opcję "Zaloguj się".

Etap 3

Po pomyślnym zalogowaniu należy uzupełnić brakujące dane na formularzu rejestracyjnym a następnie wybrać przycisk Załóż konto.

Widok formularza rejestracyjnego nowego wnioskodawcy (tzw. redaktora wniosku). Niebieska strzałka wskazuje opcję "Załóż konto".

Komunikat o istnieniu konta w systemie OSF o adresie e-mail podanym w MCL.

Komunikat o istnieniu użytkownika o adresie e-mail podanym przy rejestracji nowego użytkownika. Widoczna opcja "Wróć do strony głównej".

W przypadku istnienia konta w Systemie OSF, dalsza rejestracja nie będzie możliwa. Należy zalogować się na swoje konto w Systemie OSF za pomocą loginu i hasła, a następnie w ustawieniach konta połączyć je z kontem MCL OPI PIB.

Łączenie konta systemu OSF z kontem MCL OPI PIB można wykonać podążając za wskazówkami instrukcji: Łączenie konta systemu OSF z kontem MCL OPI PIB