Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Instrukcja – logowanie z wykorzystaniem MCL OPI PIB

Składanie wniosków o finansowanie jest możliwe po zalogowaniu się do systemu OSF.

Istnieją dwa sposoby logowania do systemu OSF:


Logowanie z wykorzystaniem MCL OPI PIB

Ta metoda logowania jest dostępna wyłącznie dla użytkowników już posiadających konto w systemie MCL oraz ich konto w systemie OSF jest powiązane z kontem MCL OPI PIB.

Powiązanie pomiędzy kontem OSF i kontem w systemie MCL powstaje na dwa sposoby przedstawione poniżej:

  • automatycznie, jeżeli konto w systemie OSF zostało założone przy pomocy opcji „Zarejestruj się przez MCL OPI PIB
  • ręcznie, jeżeli na już istniejącym koncie (po zalogowaniu się do systemu OSF) zostało wykonane powiązanie konta OSF z Modułem Centralnego Logowania OPI PIB.

Logowanie w przypadku kiedy moje konto w Systemie OSF jest połączone z kontem w systemie MCL:

Aby zalogować się do systemu OSF poprzez MCL OPI PIB, należy na stronie startowej Logowanie do systemu OSF wybrać opcję Przejdź do systemu a następnie wybrać opcję Zaloguj się do systemu. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania.

Widok strony głównej systemu OSF. Czerwona strzałka wskazuje opcje "Przejdź do systemu".
Widok ekranu przejścia do systemu OSF. Czerwony prostokąt wskazuje na opcję "Zaloguj się do systemu".

Na ekranie logowania należy wybrać opcję Zaloguj się przez MCL OPI PIB.

Widok ekranu logowania. Czerwony prostokąt wskazuje na opcję "Zaloguj się przez MCL OPI PIB".

Użytkownik zostanie przekierowany do strony logowania MCL OPI PIB. Należy wpisać dane w pola Nazwa użytkownika lub adres e-mail oraz Hasło, a następnie wybrać przycisk Zaloguj się.

Widok strony logowania do systemu OSF. 
Numerem 1 oznaczono miejsca wpisania danych logowania (nazwa użytkownika oraz hasło).
Numerem 2 oznaczono opcję "Zaloguj się".

Po pomyślnym zalogowaniu, użytkownik zostanie przekierowany do swojego konta w systemie OSF.

Logowanie w przypadku kiedy moje konto w Systemie OSF NIE JEST połączone z kontem w systemie MCL:

W pierwszej kolejności konieczne jest powiązanie konta OSF z kontem MCL OPI PIB. Należy podążać za wskazówkami zgodnie z instrukcją: Łączenie konta systemu OSF z kontem MCL OPI PIB