Przejdź do treści Przejdź do nawigacji głównej Przejdź do stopki

Łączenie konta systemu OSF z kontem MCL OPI PIB

W celu połączenia konta systemu OSF z kontem MCL OPI PIB niezbędne jest posiadanie konta MCL OPI PIB.

A) Przed zalogowaniem do systemu OSF

Etap 1

Na stronie Logowanie do systemu OSF należy wybrać opcję Przejdź do systemu. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania. Należy następnie wybrać opcję Połącz istniejące konto OSF z kontem w MCL OPI PIB.

Następnie należy zainicjować łączenie konta OSF z MCL przy pomocy przycisku Połącz.

Etap 2

Na stronie logowanie MCL należy wprowadzić dane w pole Nazwa użytkownika lub adres e-mail oraz Hasło, a następnie wybrać Zaloguj się.

Etap 3

W calu dokończenia łączenia konta w systemie OSF z kontem MCL OPI PIB należy podać aktualną nazwę użytkownika i hasło do swojego konta w systemie OSF.

Konta zostały połączone.

B) Po zalogowaniu do systemu OSF

Etap 1

Na stronie Logowanie do systemu OSF należy wybrać opcję Przejdź do systemu. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania. Należy następnie wybrać opcję Zaloguj się do systemu.

Strona główna systemu OSF. Czerwona strzałka wskazuje na opcję "Przejdź do systemu".
Widok do stronę przejścia do systemu. Czerwona strzałka wskazuje opcję "Zaloguj się do systemu".

Na stronie logowania należy uzupełnić dane Login oraz Hasło, a następnie wybrać przycisk Zaloguj.

Widok strony logowania do systemu OSF. Na czerwono zaznaczono opcje logowania: login i hasło, "Zaloguj się przez MCL OPI PIB", "Zaloguj się przez Profil Zaufany".

Nie pamiętam swojego hasła.

Istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła. W tym celu należy przejść do instrukcji zawierającej wskazówki utworzenia nowego hasła: Odzyskiwanie hasła

Etap 2

Na ekranie głównym po zalogowaniu, należy wybrać przycisk z imieniem i nazwiskiem. Po lewej stronie ekranu pojawią się dostępne ustawienia.

Widok strony głównej konta OSF. Czerwona strzałka wskazuje nazwę użytkownika na górnym pasku menu.

Należy przejść do zakładki Profil użytkownika, a następnie do sekcji Dostęp przez Moduł Centralnego Logowania OPI PIB (MCL OPI PIB) i wybrać opcję Połącz z MCL OPI PIB.

Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie stworzenia powiązania pomiędzy kontem Systemu OSF a kontem w Systemie MCL. Należy potwierdzić decyzję wybierając przycisk OK lub w przypadku rezygnacji Anuluj.

Komunikat potwierdzający nawiązywanie powiązania między kontem systemu OSF a MCL OPI PIB. Czerwona strzałka wskazuje opcje "OK".

Etap 3

Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę logowania MCL, na której należy wypełnić pola logowania Nazwa użytkownika lub e-mail oraz Hasło, a następnie wybrać przycisk Zaloguj się.
Po udanym logowaniu, użytkownik zostanie przeniesiony do swojego konta w OSF.

Widok strony głównej logowania MCL OPI-PIB. Uzupełnione dane logowania. Niebieska strzałka wskazuje opcje "Zaloguj się".

Konto w systemie OSF zostało połączone z kontem MCL.

Widok profilu użytkownika. 
Czerwoną strzałką oznaczono profil użytkownika, oraz sekcję "dostęp przez Moduł Centralnego Logowania OPI PIB (MCL OPI PIB)
Widok fragmentu profilu użytkownika - Dostęp przez Moduł Centralnego Logowania OPI PIB (MCL OPI PIB). Czerwoną strzałką oznaczono opcję "Pokaż szczegóły".